1.  ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
2.  ค้อจารย์วิทยา
3.  คำแคนราษฎร์วิทยา
4.  คำโพนทองราษฎร์นิยม
5.  คำไผ่สงเคราะห์
6.  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
7.  ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
8.  คำหุ่งราษฎร์บำรุง
9.  ดงพยุงสงเคราะห์
10.  ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
11.  ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
12.  ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
13.  ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
14.  ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
15.  ถ้ำปลาวิทยายน
16.  ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
17.  ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
18.  ด่านใต้วิทยา
19.  ท่านาจานวิทยา
20.  ท่าลำดวนประชาบำรุง
21.  ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
22.  ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
23.  นาจำปา
24.  นาคูณวิทยา
25.  นามนราษฎร์นุเคราะห์
26.  นาสีนวลโสกทรายวิทยา
27.  นามลวิทยาคาร
28.  บ้านกุดแห่
29.  บ้านคำเชียงวัน
30.  บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
31.  บ้านท่างาม
32.  บ้านหนองกุงน้อย
33.  บ้านหนองกุงกลาง
34.  บ้านหนองกุงใหญ่
35.  บ้านหนองช้าง
36.  บ้านห้วยยาง
37.  บ้านโคกใส
38.  สงยางสงเปลือยวิทยาคม
39.  สะอาดโนนงามวิทยา
40.  สะอาดไชยศรี
41.  สายป่าแดงวิทยา
42.  สามชัยอุดมวิทย์
43.  สามัคคีสำราญวิทย์
44.  สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
45.  สำเริงวิทยา
46.  สิงห์สะอาด
47.  หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
48.  หนองแซงวิทยา
49.  หนองพอกวิทยายน
50.  หนองแวงแสน
51.  หนองแสงราษฎร์พัฒนา
52.  หนองโพนโนนสมบูรณ์
53.  ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
54.  หัวคูประชาอุทิศ
55.  เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
56.  เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
57.  เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
58.  แก้งนางราษฎร์บำรุง
59.  โคกกลางวิทยา
60.  โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
61.  โป่งเชือกศึกษาสถาน
62.  โปโลเล้าสามัคคีวิทยา