1.  กุดอ้อประชานุสรณ์
2.  กาฬสินธุ์พิทยาสัย
3.  กลางหมื่นสงเคราะห์
4.  กุดครองวิทยาคาร
5.  กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
6.  คอนเรียบอนุกูล
7.  ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
8.  คำปลาฝาโนนชัย
9.  คำโพนคำม่วงวิทยา
10.  ชุมชนนาจารย์วิทยา
11.  ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
12.  ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
13.  ดงเมืองวิทยาคาร
14.  ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
15.  ถ้ำปลาวิทยายน
16.  ด่านใต้วิทยา
17.  ท่านาจานวิทยา
18.  ท่าแสงวิทยายน
19.  ท่าไคร้สามัคคี
20.  นาจำปา
21.  ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์
22.  นามนราษฎร์นุเคราะห์
23.  นาสีนวลโสกทรายวิทยา
24.  นาโกวิทยา
25.  บ้านดอนสนวน
26.  บ้านนาวิทยาคม
27.  บ้านลาดวิทยาเสริม
28.  บ้านหนองกุงน้อย
29.  บ้านหนองกุงใหญ่
30.  บ้านหนาดสงเคราะห์
31.  บ้านหนองช้าง
32.  บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
33.  บ้านห้วยแสง
34.  บ้านห้วยยาง
35.  บ้านเหล่าค้อ
36.  บ้านโคกใส
37.  บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
38.  บึงสว่างวิทยาคม
39.  วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
40.  สงยางสงเปลือยวิทยาคม
41.  สหัสขันธ์วิทยาคม
42.  สะอาดโนนงามวิทยา
43.  สะอาดสมศรีวิทยา
44.  สามชัยอุดมวิทย์
45.  สามัคคีสำราญวิทย์
46.  สำเริงวิทยา
47.  สิงห์สะอาด
48.  หนองทุ่มสงเคราะห์
49.  หนองแคนวิทยา
50.  หนองแซงวิทยา
51.  หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
52.  หนองแวงประชานุกูล
53.  หนองพอกวิทยายน
54.  หนองแวงแสน
55.  ห้วยตูมวิทยาคาร
56.  ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
57.  หัวคูประชาอุทิศ
58.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
59.  หามแหโพนทองวิทยาคม
60.  เชียงเครือวิทยาคม
61.  เสมาสามัคคี
62.  เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
63.  เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
64.  โคกกลางราษฎร์พัฒนา
65.  โคกนางามสามัคคี
66.  โคกคอนวิทยานุกูล
67.  โคกล่ามวิทยา
68.  โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
69.  โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
70.  แก่งนาขามสามัคคี
71.  โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
72.  โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)
73.  โพนสวางพิทยาคม