1.  ชุมชนบ้านหลุมรัง
2.  บ้านกรับใหญ่
3.  บ้านช่องกลิ้งช่องกรด
4.  บ้านตรอกสะเดา
5.  บ้านช่องด่าน
6.  บ้านทุ่งโป่ง
7.  บ้านน้ำลาด
8.  บ้านบะลังกา
9.  บ้านพรหมณี
10.  บ้านบึงหัวแหวน
11.  บ้านรางพยอม
12.  บ้านพุพรหม
13.  บ้านลําอีซู
14.  บ้านวังใหญ่
15.  บ้านหนองกร่าง
16.  บ้านสระเตยพัฒนา
17.  บ้านหนองกุ่ม
18.  บ้านหนองขอน
19.  บ้านหนองงูเห่า
20.  บ้านหนองตาเดช
21.  บ้านหนองนกแก้ว
22.  บ้านหนองปรือ
23.  บ้านหนองปลิง
24.  บ้านหนองประดู่
25.  บ้านหนองแกใน
26.  บ้านหนองแสลบ
27.  บ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ)
28.  บ้านหนองใหญ่(หนองปรือ)
29.  บ้านหนองไก่เหลือง
30.  บ้านหนองไก่ต่อ
31.  บ้านหลังเขา
32.  บ้านหนองไผ่ล้อม
33.  บ้านเขานางสางหัว
34.  บ้านเขามุสิ
35.  บ้านไร่เจริญ
36.  ราษฎร์บํารุงธรรม
37.  วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)
38.  วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
39.  ประชาพัฒนา
40.  หมู่บ้านป่าไม้
41.  เขาวงพระจันทร์
42.  ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย)