1.  ขามเตี้ยพิทยาคม
2.  ชุมชนบ้านช่อระกา
3.  ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
4.  ชุมชนคงวิทยา
5.  ชุมชนบ้านวัด
6.  ชุมชนบ้านเหลื่อม
7.  บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
8.  บ้านกระพี้
9.  บ้านกระถิน
10.  บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
11.  บ้านขามหนองแวง
12.  ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
13.  บ้านคอนเมือง
14.  บ้านขามเวียน
15.  บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
16.  บ้านดงบัง
17.  บ้านดอนกลาง
18.  บ้านคึมมะอุ
19.  บ้านดอนตะหนิน
20.  บ้านดอนฆ่าเสือ
21.  บ้านดอนทะแยง
22.  บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
23.  บ้านดอนหันโนนเพ็ด
24.  บ้านดอนคนทา
25.  บ้านดอนเปล้า
26.  บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
27.  บ้านดอนแร้ง
28.  บ้านดอนใหญ่
29.  บ้านด่านช้าง
30.  บ้านตลุกพลวง
31.  บ้านตลุกหินปูน
32.  บ้านดอนไผ่
33.  บ้านตลุกสาหร่าย
34.  บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
35.  บ้านตะคร้อโนนทอง
36.  บ้านตะหนอด
37.  บ้านตะโก
38.  บ้านตะโกโคก
39.  บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
40.  บ้านตากิ่ม
41.  บ้านทองหลางน้อย
42.  บ้านตาจั่น
43.  บ้านทัพมะขาม
44.  บ้านทองหลาง
45.  บ้านน้อยหนองหนาด
46.  บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
47.  บ้านนาดอนบก
48.  บ้านบุเสมาทอง
49.  บ้านประคำ
50.  บ้านนาแค
51.  บ้านปอบิด
52.  บ้านปรางค์
53.  บ้านป่าหวาย
54.  บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
55.  บ้านมะค่า
56.  บ้านฝาผนัง
57.  บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
58.  บ้านวังโพธิ์
59.  บ้านศรีนิมิต
60.  บ้านศาลาหนองขอน
61.  บ้านสระครก
62.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
63.  บ้านสีสุก
64.  บ้านสี่เหลี่ยม
65.  บ้านหญ้าคา
66.  บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
67.  บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
68.  บ้านหนองกระทุ่ม
69.  บ้านหนองขามน้อย
70.  บ้านหนองขามนาดี
71.  บ้านหนองคอม
72.  บ้านหนองจาน
73.  บ้านหนองตาด
74.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
75.  บ้านหนองบง
76.  บ้านหนองบง
77.  บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
78.  บ้านหนองบัวกระจาย
79.  บ้านหนองบัวทุ่ง
80.  บ้านหนองปรือโป่ง
81.  บ้านหนองบัว
82.  บ้านหนองบัวสามัคคี
83.  บ้านหนองพรานปาน
84.  บ้านหนองปรือคึมม่วง
85.  บ้านหนองพลวง
86.  บ้านหนองม่วงช่างพิม
87.  บ้านหนองม่วง
88.  บ้านหนองสะเดา
89.  บ้านหนองสะแก
90.  บ้านหนองหญ้าขาว
91.  บ้านหนองหว้าเอน
92.  บ้านหนองหว้า
93.  บ้านหนองเต่า
94.  บ้านหนองแขม
95.  บ้านหนองแจ้งน้อย
96.  บ้านหนองแสง
97.  บ้านหนองแจ้งใหญ่
98.  บ้านหนองโคบาล
99.  บ้านหนองโจด
100.  บ้านหลุบกุง
101.  บ้านห้วยทราย
102.  บ้านหมัน
103.  บ้านห้วยม่วง
104.  บ้านห้วยยาง
105.  บ้านห้วยโจด
106.  บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
107.  บ้านหัวนาคำ
108.  บ้านหินลาดหนองโดน
109.  บ้านหัวหนองฯ
110.  บ้านหินแห่
111.  บ้านอุทัยทอง
112.  บ้านอ้อยช้าง
113.  บ้านเก่าค้อ
114.  บ้านเพ็ดน้อย
115.  บ้านเมืองคง
116.  บ้านเสมา
117.  บ้านแก้งสนามนาง
118.  บ้านแดงน้อย
119.  บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
120.  บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
121.  บ้านโคกตะพาบ
122.  บ้านแฝก
123.  บ้านโคกน้อย
124.  บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
125.  บ้านโคกสะอาดสามัคคี
126.  บ้านโคกสว่าง
127.  บ้านโคกเพ็ด
128.  บ้านโคกสี
129.  บ้านโคกเสี่ยว
130.  บ้านโคกเพ็ด
131.  บ้านโจด
132.  บ้านโนนทองหลาง
133.  บ้านโนนดู่
134.  บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
135.  บ้านโนนมะเฟือง
136.  บ้านโนนระเวียง
137.  บ้านโนนรัง
138.  บ้านโนนกระพี้วิทยา
139.  บ้านโนนสำราญ
140.  บ้านโนนสูง
141.  บ้านโนนสัง
142.  บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
143.  บ้านโนนเต็ง
144.  บ้านโสกงูเหลือม
145.  บ้านโนนเพ็ด
146.  บ้านโสกสนวน
147.  บ้านไทรโยง
148.  บ้านโสกน้ำขุ่น
149.  วนาประชารัฐบำรุง
150.  ปริยัติไพศาล
151.  วังโพน
152.  วัดบ้านกระเบื้อง
153.  วัดกู่สามัคคี
154.  วัดบ้านดอนชุมช้าง
155.  วัดบ้านดอนเต็ง
156.  วัดบ้านมะค่า
157.  วัดบ้านดอนโก่ย
158.  วัดบ้านงิ้ว
159.  วัดบ้านสามเมือง
160.  วัดบ้านสีดา
161.  วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
162.  วัดบ้านหนองตะไก้
163.  วัดบ้านหนองแวง
164.  วัดบ้านหนองกก
165.  วัดบ้านหนองไข่ผำ
166.  วัดบ้านศาลาดิน
167.  วัดบ้านหนองหัวช้าง
168.  วัดบ้านเก่างิ้ว
169.  วัดบ้านโนนกอก
170.  วันครู 2502
171.  ห้วยไหวัฒนา
172.  เบญจราษฎร์ศึกษา
173.  วัดบ้านโนนประดู่
174.  วัดบ้านเมืองสูง
175.  ไทยรัฐวิทยา18
176.  วัดบ้านไร่