1.  ขามเตี้ยพิทยาคม
2.  ชุมชนบ้านช่อระกา
3.  บ้านกอก
4.  บ้านดงบัง
5.  บ้านคึมมะอุ
6.  บ้านดอนฆ่าเสือ
7.  บ้านดอนทะแยง
8.  บ้านดอนหันโนนเพ็ด
9.  บ้านดอนคนทา
10.  บ้านดอนเปล้า
11.  บ้านดอนแร้ง
12.  บ้านด่านช้าง
13.  บ้านตลุกพลวง
14.  บ้านดอนไผ่
15.  บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
16.  บ้านตะคร้อโนนทอง
17.  บ้านตากิ่ม
18.  บ้านทัพมะขาม
19.  บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
20.  บ้านนาดอนบก
21.  บ้านนาแค
22.  บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
23.  บ้านวังโพธิ์
24.  บ้านศรีนิมิต
25.  บ้านสี่เหลี่ยม
26.  บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
27.  บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
28.  บ้านหนองขามน้อย
29.  บ้านหนองตาด
30.  บ้านหนองบง
31.  บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
32.  บ้านหนองบัว
33.  บ้านหนองบัวสามัคคี
34.  บ้านหนองพรานปาน
35.  บ้านหนองปรือคึมม่วง
36.  บ้านหนองพลวง
37.  บ้านหนองสะเดา
38.  บ้านหนองสะแก
39.  บ้านหนองหว้าเอน
40.  บ้านหนองแจ้งน้อย
41.  บ้านหนองแสง
42.  บ้านหนองแจ้งใหญ่
43.  บ้านหลุบกุง
44.  บ้านห้วยม่วง
45.  บ้านห้วยยาง
46.  บ้านห้วยโจด
47.  บ้านหัวนาคำ
48.  บ้านหินลาดหนองโดน
49.  บ้านหัวหนองฯ
50.  บ้านอุทัยทอง
51.  บ้านเสมา
52.  บ้านแก้งสนามนาง
53.  บ้านแดงน้อย
54.  บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
55.  บ้านโคกน้อย
56.  บ้านโคกเพ็ด
57.  บ้านโคกสี
58.  บ้านโคกเพ็ด
59.  บ้านโต้นสามัคคีวิทยา
60.  บ้านโนนทองหลาง
61.  บ้านโนนดู่
62.  บ้านโนนมะเฟือง
63.  บ้านโนนกระพี้วิทยา
64.  บ้านโนนสูง
65.  บ้านโสกงูเหลือม
66.  บ้านโนนเพ็ด
67.  บ้านโสกสนวน
68.  บ้านไทรโยง
69.  วนาประชารัฐบำรุง
70.  วังโพน
71.  วัดบ้านดอนชุมช้าง
72.  วัดบ้านงิ้ว
73.  วัดบ้านสามเมือง
74.  วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
75.  วัดบ้านหนองตะไก้
76.  วัดบ้านหนองแวง
77.  วัดบ้านหนองกก
78.  วัดบ้านหนองไข่ผำ
79.  วัดบ้านหนองหัวช้าง
80.  เบญจราษฎร์ศึกษา
81.  วัดบ้านโนนประดู่
82.  ไทยรัฐวิทยา18