1.  ชุมชนบ้านช่อระกา
2.  ชุมชนบ้านเหลื่อม
3.  บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
4.  บ้านกระถิน
5.  บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
6.  บ้านขามเวียน
7.  บ้านกอก
8.  บ้านดงบัง
9.  บ้านคึมมะอุ
10.  บ้านดอนตะหนิน
11.  บ้านดอนทะแยง
12.  บ้านดอนหันโนนเพ็ด
13.  บ้านดอนใหญ่
14.  บ้านด่านช้าง
15.  บ้านตลุกพลวง
16.  บ้านดอนไผ่
17.  บ้านตลุกสาหร่าย
18.  บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
19.  บ้านตะคร้อโนนทอง
20.  บ้านตะหนอด
21.  บ้านตะโกโคก
22.  บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
23.  บ้านตากิ่ม
24.  บ้านตาจั่น
25.  บ้านทองหลาง
26.  บ้านน้อยหนองหนาด
27.  บ้านนาดอนบก
28.  บ้านนาแค
29.  บ้านปอบิด
30.  บ้านมะค่า
31.  บ้านฝาผนัง
32.  บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
33.  บ้านวังโพธิ์
34.  บ้านศรีนิมิต
35.  บ้านศาลาหนองขอน
36.  บ้านสีสุก
37.  บ้านสี่เหลี่ยม
38.  บ้านหญ้าคา
39.  บ้านหนองขามน้อย
40.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
41.  บ้านหนองบง
42.  บ้านหนองบัวกระจาย
43.  บ้านหนองบัวทุ่ง
44.  บ้านหนองบัว
45.  บ้านหนองบัวสามัคคี
46.  บ้านหนองพรานปาน
47.  บ้านหนองสะเดา
48.  บ้านหนองสะแก
49.  บ้านหนองหญ้าขาว
50.  บ้านหนองหว้าเอน
51.  บ้านหนองหว้า
52.  บ้านหนองเต่า
53.  บ้านหนองแขม
54.  บ้านหนองแจ้งน้อย
55.  บ้านหนองโคบาล
56.  บ้านหนองโจด
57.  บ้านห้วยทราย
58.  บ้านหมัน
59.  บ้านห้วยยาง
60.  บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
61.  บ้านหัวนาคำ
62.  บ้านหินลาดหนองโดน
63.  บ้านอุทัยทอง
64.  บ้านเมืองคง
65.  บ้านเสมา
66.  บ้านแก้งสนามนาง
67.  บ้านโคกตะพาบ
68.  บ้านโคกน้อย
69.  บ้านโคกสะอาดสามัคคี
70.  บ้านโคกสี
71.  บ้านโคกเสี่ยว
72.  บ้านโจด
73.  บ้านโนนทองหลาง
74.  บ้านโนนระเวียง
75.  บ้านโนนรัง
76.  บ้านโนนกระพี้วิทยา
77.  บ้านโนนสำราญ
78.  บ้านโนนสูง
79.  บ้านโนนเต็ง
80.  บ้านโนนเพ็ด
81.  บ้านไทรโยง
82.  วนาประชารัฐบำรุง
83.  ปริยัติไพศาล
84.  วัดกู่สามัคคี
85.  วัดบ้านดอนชุมช้าง
86.  วัดบ้านดอนเต็ง
87.  วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
88.  วัดบ้านหนองกก
89.  วัดบ้านหนองหัวช้าง
90.  วัดบ้านโนนกอก
91.  วัดบ้านโนนประดู่
92.  วัดบ้านไร่