1.  ขามเตี้ยพิทยาคม
2.  ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
3.  ชุมชนคงวิทยา
4.  ชุมชนบ้านวัด
5.  บ้านกระพี้
6.  บ้านกู่
7.  บ้านขามหนองแวง
8.  ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
9.  บ้านคอนเมือง
10.  บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
11.  บ้านดอนกลาง
12.  บ้านดอนฆ่าเสือ
13.  บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
14.  บ้านดอนคนทา
15.  บ้านดอนเปล้า
16.  บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
17.  บ้านดอนแร้ง
18.  บ้านตลุกหินปูน
19.  บ้านตะโก
20.  บ้านทองหลางน้อย
21.  บ้านทัพมะขาม
22.  บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
23.  บ้านบุเสมาทอง
24.  บ้านประคำ
25.  บ้านปรางค์
26.  บ้านป่าหวาย
27.  บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
28.  บ้านสระครก
29.  บ้านสระสี่เหลี่ยม
30.  บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
31.  บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
32.  บ้านหนองกระทุ่ม
33.  บ้านหนองขามนาดี
34.  บ้านหนองคอม
35.  บ้านหนองจาน
36.  บ้านหนองตาด
37.  บ้านหนองบง
38.  บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
39.  บ้านหนองปรือโป่ง
40.  บ้านหนองผือ
41.  บ้านหนองปรือคึมม่วง
42.  บ้านหนองพลวง
43.  บ้านหนองม่วงช่างพิม
44.  บ้านหนองม่วง
45.  บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
46.  บ้านหนองแสง
47.  บ้านหนองแจ้งใหญ่
48.  บ้านหลุบกุง
49.  บ้านห้วยม่วง
50.  บ้านห้วยโจด
51.  บ้านหัวหนองฯ
52.  บ้านหินแห่
53.  บ้านอ้อยช้าง
54.  บ้านเก่าค้อ
55.  บ้านเพ็ดน้อย
56.  บ้านแดงน้อย
57.  บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
58.  บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
59.  บ้านแฝก
60.  บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
61.  บ้านโคกสว่าง
62.  บ้านโคกเพ็ด
63.  บ้านโคกเพ็ด
64.  บ้านโต้นสามัคคีวิทยา
65.  บ้านโนนดู่
66.  บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
67.  บ้านโนนมะเฟือง
68.  บ้านโนนสัง
69.  บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
70.  บ้านโสกงูเหลือม
71.  บ้านโสกสนวน
72.  บ้านโสกน้ำขุ่น
73.  วังโพน
74.  วัดบ้านกระเบื้อง
75.  วัดบ้านมะค่า
76.  วัดบ้านดอนโก่ย
77.  วัดบ้านงิ้ว
78.  วัดบ้านสามเมือง
79.  วัดบ้านสีดา
80.  วัดบ้านหนองตะไก้
81.  วัดบ้านหนองแวง
82.  วัดบ้านหนองไข่ผำ
83.  วัดบ้านศาลาดิน
84.  วัดบ้านเก่างิ้ว
85.  วันครู 2502
86.  ห้วยไหวัฒนา
87.  เบญจราษฎร์ศึกษา
88.  วัดบ้านเมืองสูง
89.  ไทยรัฐวิทยา18