1.  คีรีศรีสาครวิทยา
2.  ชุมชนวัดบ่อไร่
3.  ชุมชนบ้านเขาสมิง
4.  ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
5.  ชุมชนวัดแสนตุ้ง
6.  บ้านคลองจาก
7.  บ้านคลองเจ้า
8.  ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
9.  บ้านดอนสูง
10.  บ้านจัดสรร
11.  บ้านด่านชุมพล
12.  บ้านตาหนึก
13.  บ้านปะอา
14.  บ้านปะเดา
15.  บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
16.  บ้านมณฑล
17.  บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
18.  บ้านหนองบัว
19.  บ้านมะนาว
20.  บ้านหนองบอน
21.  บ้านห้วงพัฒนา
22.  บ้านเกษมสุข
23.  บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
24.  บ้านหาดเล็ก
25.  บ้านอ่าวตาลคู่
26.  บ้านเจียรพัฒนา
27.  บ้านเนินตาล
28.  บ้านเนินตะบก
29.  บ้านเนินตาแมว
30.  บ้านโขดทราย
31.  วัดคลองขุด
32.  วัดช้างทูน
33.  วัดดินแดง
34.  วัดตาพลาย
35.  วัดท่าหาด
36.  วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
37.  วัดบางปิดบน
38.  วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)
39.  วัดประณีต
40.  วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
41.  วัดสุวรรณมงคล
42.  วัดหนองคันทรง
43.  วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
44.  วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
45.  อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
46.  อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
47.  อนุบาลเกาะกูด
48.  อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
49.  อัมพรจินตกานนท์
50.  อนุบาลตราด