1.  ชุมชนบ้านบือแนปีแน
2.  ชุมชนบ้านต้นสน
3.  ตลาดนัดบาซาเอ
4.  ตลาดปรีกี
5.  บ้านกระโด
6.  บ้านกูบังบาเดาะ
7.  บ้านควนลาแม
8.  บ้านควนแตน
9.  บ้านควนโนรี
10.  บ้านคูระ
11.  บ้านควนแปลงงู
12.  บ้านชะเมา
13.  บ้านตรัง
14.  บ้านถนน
15.  บ้านท่าเรือ
16.  บ้านนาค้อเหนือ
17.  บ้านนาค้อใต้
18.  บ้านนาประดู่
19.  บ้านนาเกตุ
20.  บ้านบราโอ
21.  บ้านบราโอ (สาขากูนิง)
22.  บ้านบูเกะกุง
23.  บ้านบูโกะ
24.  บ้านปลักปรือ
25.  บ้านปาลัส
26.  บ้านป่าไร่
27.  บ้านมะหุด
28.  บ้านราวอ
29.  บ้านล้อแตก
30.  บ้านลางสาด
31.  บ้านสะกำ
32.  บ้านสามยอด
33.  บ้านอีบุ๊
34.  บ้านเกาะตา
35.  มายอ (สถิตย์ภูผา)
36.  วัดบันลือคชาวาส
37.  วัดบุพนิมิต
38.  วัดนิคมสถิต
39.  วัดทรายขาว
40.  วัดอรัญวาสิการาม
41.  สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้