1.  ชุมชนบ้านบือแนปีแน
2.  ตลาดปรีกี
3.  บ้านคลองทราย
4.  บ้านควนลาแม
5.  บ้านควนแตน
6.  บ้านควนโนรี
7.  บ้านควนแปลงงู
8.  บ้านดอนเค็ด
9.  บ้านถนน
10.  บ้านท่าคลอง
11.  บ้านท่าเรือ
12.  บ้านนาค้อเหนือ
13.  บ้านนาค้อใต้
14.  บ้านนาเกตุ
15.  บ้านบากง
16.  บ้านบาละแต
17.  บ้านบินยา
18.  บ้านป่าไร่
19.  บ้านมะหุด
20.  บ้านราวอ
21.  บ้านล้อแตก
22.  บ้านลางสาด
23.  บ้านวังกว้าง
24.  บ้านสามยอด
25.  บ้านอาโห
26.  บ้านอีบุ๊
27.  บ้านเกาะตา
28.  บ้านโคกขี้เหล็ก
29.  วัดบันลือคชาวาส
30.  วัดบุพนิมิต
31.  วัดทรายขาว
32.  วัดอรัญวาสิการาม
33.  สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้