1.  บ้านควนหมอทอง
2.  บ้านควนอินนอโม
3.  บ้านด่านโลด
4.  บ้านต้นประดู่
5.  บ้านทอนตรน
6.  บ้านต้นสน
7.  บ้านท่าวา
8.  บ้านท่าเชียด
9.  บ้านท่าเนียน
10.  บ้านทุ่งคลองควาย
11.  บ้านนาทุ่งโพธิ์
12.  บ้านปากบางนาคราช
13.  บ้านป่าแก่
14.  บ้านพูด กรป.กลาง
15.  บ้านยางขาคีม
16.  บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
17.  บ้านเหมืองตะกั่ว
18.  บ้านเกาะโคบ
19.  บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
20.  บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
21.  บ้านโคกสัก
22.  บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
23.  บ้านโหล๊ะหาร
24.  บ้านไสนายขัน
25.  วัดควนนางพิมพ์
26.  วัดควนสามโพธิ์
27.  วัดท่าควาย
28.  วัดบางขวน
29.  วัดปัณณาราม
30.  วัดพระเกิด
31.  วัดปลักปอม
32.  วัดรัตนวราราม
33.  วัดสังฆวราราม
34.  วัดหัวเขาชัยสน
35.  วัดแหลมจองถนน
36.  วัดโพธิยาราม