1.  บ้านควนพระสาครินทร์
2.  บ้านคลองใหญ่
3.  บ้านควนยวน
4.  บ้านควนหินแท่น
5.  บ้านควนหมอทอง
6.  บ้านควนอินนอโม
7.  บ้านควนแหวง
8.  บ้านควนโคกยา
9.  บ้านคู
10.  บ้านช่องฟืน
11.  บ้านด่านโลด
12.  บ้านดอนประดู่
13.  บ้านต้นประดู่
14.  บ้านทอนตรน
15.  บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
16.  บ้านต้นสน
17.  บ้านท่าวา
18.  บ้านท่าเชียด
19.  บ้านท่าลาด
20.  บ้านท่าเนียน
21.  บ้านทุ่งนารี
22.  บ้านทุ่งหนองสิบบาท
23.  บ้านทุ่งคลองควาย
24.  บ้านน้ำตก
25.  บ้านนาทุ่งโพธิ์
26.  บ้านปากบางนาคราช
27.  บ้านบางมวง
28.  บ้านปากพล
29.  บ้านป่าแก่
30.  บ้านพรุนายขาว
31.  บ้านม่วงทวน
32.  บ้านยางขาคีม
33.  บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
34.  บ้านร่มโพธิ์ไทร
35.  บ้านวังปริง
36.  บ้านหนองธง
37.  บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150)
38.  บ้านหน้าวัง
39.  บ้านหัวช้าง
40.  บ้านหาดไข่เต่า
41.  บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)
42.  บ้านเกาะนางคำเหนือ
43.  บ้านเกาะหมาก
44.  บ้านเกาะนางคำ
45.  บ้านเกาะเสือ
46.  บ้านเกาะทองสม
47.  บ้านเหมืองตะกั่ว
48.  บ้านเกาะโคบ
49.  บ้านเทพราช
50.  บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
51.  บ้านแหลม
52.  บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
53.  บ้านโคกทราย
54.  บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
55.  บ้านโคกสัก
56.  บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
57.  บ้านโหล๊ะหาร
58.  วัดควนขี้แรด
59.  วัดควนนางพิมพ์
60.  วัดควนเคี่ยม
61.  วัดควนเพ็ง
62.  วัดชุมประดิษฐ์
63.  วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
64.  วัดควนสามโพธิ์
65.  วัดท่าควาย
66.  วัดควนเผยอ
67.  วัดท่าดินแดง
68.  วัดนาปะขอ
69.  วัดท่านางพรหม
70.  วัดบางขวน
71.  วัดนาหม่อม (เชนวิทยา)
72.  วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)
73.  วัดปัณณาราม
74.  วัดพระเกิด
75.  วัดปลักปอม
76.  วัดรัตนวราราม
77.  วัดลอน
78.  วัดหวัง
79.  วัดสังฆวราราม
80.  วัดสุภาษิตาราม
81.  วัดพังกิ่ง
82.  วัดหัวควน
83.  วัดหานโพธิ์
84.  วัดหัวเขาชัยสน
85.  วัดแหลมจองถนน
86.  วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
87.  วัดแหลมดินสอ
88.  วัดโคกตะเคียน
89.  วัดโตนด
90.  วัดโรจนาราม
91.  วัดไทรพอน
92.  สามัคคีอนุสรณ์
93.  สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
94.  อนุบาลกงหรา
95.  อนุบาลปากพะยูน
96.  อนุบาลป่าบอน
97.  อนุบาลบางแก้ว