1.  บ้านควนประกอบ
2.  บ้านคลองใหญ่
3.  บ้านควนอินนอโม
4.  บ้านคู
5.  บ้านช่องฟืน
6.  บ้านต้นประดู่
7.  บ้านทอนตรน
8.  บ้านท่าวา
9.  บ้านท่าลาด
10.  บ้านทุ่งนารี
11.  บ้านทุ่งหนองสิบบาท
12.  บ้านน้ำตก
13.  บ้านนาทุ่งโพธิ์
14.  บ้านปากบางนาคราช
15.  บ้านป่าแก่
16.  บ้านพน
17.  บ้านพูด กรป.กลาง
18.  บ้านพรุนายขาว
19.  บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
20.  บ้านวังปริง
21.  บ้านหนองธง
22.  บ้านหน้าวัง
23.  บ้านหัวช้าง
24.  บ้านหาดไข่เต่า
25.  บ้านเหมืองตะกั่ว
26.  บ้านแหลม
27.  บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
28.  บ้านโคกทราย
29.  บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์)
30.  บ้านไสนายขัน
31.  วัดควนขี้แรด
32.  วัดควนเคี่ยม
33.  วัดควนเพ็ง
34.  วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
35.  วัดชุมประดิษฐ์
36.  วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
37.  วัดท่าควาย
38.  วัดฝาละมี
39.  วัดพระเกิด
40.  วัดปลักปอม
41.  วัดสังฆวราราม
42.  วัดสุภาษิตาราม
43.  วัดแหลมจองถนน
44.  วัดเขาวงก์
45.  วัดโพธิยาราม
46.  วัดโรจนาราม
47.  สามัคคีอนุสรณ์
48.  อนุบาลกงหรา
49.  ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)