1.  คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
2.  ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
3.  ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
4.  ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
5.  บ้านชมภู
6.  บ้านซำรัง
7.  บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
8.  บ้านดงพลวง
9.  บ้านถ้ำเต่า
10.  บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
11.  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
12.  บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
13.  บ้านยางโทน
14.  บ้านวังพรม
15.  บ้านสะเดา
16.  บ้านหนองสระพัง
17.  บ้านเข็ก
18.  บ้านเจริญผล
19.  บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
20.  บ้านเขาน้อย
21.  บ้านเนินสะอาด
22.  บ้านเนินไม้แดง
23.  บ้านแก่งจูงนาง
24.  บ้านแม่ระกา
25.  บึงราชนก
26.  ประชาสรรค์วิทยา
27.  ประชาสามัคคี
28.  ราษฎร์ดำริ
29.  รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
30.  ราษฎร์เจริญ
31.  วัดดงข่อย
32.  วัดบึงลำ
33.  วัดตายม
34.  วัดย่านยาว
35.  วัดสนามคลีตะวันตก
36.  วัดสิริสุทธาวาส
37.  วัดโคกสลุด
38.  วัดสุพรรณพนมทอง
39.  เนินดินราษฎร์อุทิศ