1.  บ้านชมภู
2.  บ้านซำรัง
3.  บ้านดงพลวง
4.  บ้านถ้ำเต่า
5.  บ้านท่ายาง
6.  บ้านทุ่งยาว
7.  บ้านน้ำปาด
8.  บ้านน้ำยาง
9.  บ้านผารังหมี
10.  บ้านวังนกแอ่น
11.  บ้านสะเดา
12.  บ้านหนองขอนประชาสรรค์
13.  บ้านห้วยบ่อทอง
14.  บ้านเขาดิน
15.  บ้านเข็ก
16.  บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
17.  บ้านใหม่สามัคคี
18.  บึงราชนก
19.  บ้านใหม่พนมทอง
20.  รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
21.  วัดท่านา
22.  วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
23.  วัดบ้านมุง
24.  วัดปลวกง่าม
25.  วัดวังพิกุล
26.  วัดราษฎร์สโมสร
27.  วัดพันชาลี
28.  วัดสิริสุทธาวาส
29.  ศึกษาลัย
30.  เนินดินราษฎร์อุทิศ