1.  คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
2.  ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
3.  ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
4.  บ้านดงพลวง
5.  บ้านท่ายาง
6.  บ้านทุ่งยาว
7.  บ้านน้ำยาง
8.  บ้านบึงพร้าว
9.  บ้านป่ามะกรูด
10.  บ้านพัฒนาดงน้อย
11.  บ้านผาท่าพล
12.  บ้านพุกระโดน
13.  บ้านวังขวัญ
14.  บ้านเขาเขียว
15.  ประชาสรรค์วิทยา
16.  รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
17.  ราษฎร์อุปถัมภ์
18.  วัดกรุงศรีเจริญ
19.  วัดแหลมพระธาตุ
20.  ห้วยพลู