1.  ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
2.  บ้านทุ่งยาว
3.  บ้านผาท่าพล
4.  บ้านหนองขมิ้น
5.  บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
6.  บ้านเนินมะปราง
7.  บ้านใหม่ชัยเจริญ
8.  ประชาสรรค์วิทยา
9.  บ้านใหม่พนมทอง
10.  บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
11.  ราษฎร์เจริญ
12.  วัดวังพิกุล
13.  วัดสิริสุทธาวาส