1.  คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
2.  ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
3.  ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
4.  ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
5.  ชุมชนบ้านไทรย้อย
6.  บ้านคลองเมือง
7.  บ้านคลองเป็ด
8.  บ้านกลาง
9.  บ้านชมภู
10.  บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
11.  บ้านซำรัง
12.  บ้านซำหวาย
13.  บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
14.  บ้านดินทอง
15.  บ้านตอเรือ
16.  บ้านดงพลวง
17.  บ้านถ้ำเต่า
18.  บ้านท่ายาง
19.  บ้านทุ่งน้อย
20.  บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
21.  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
22.  บ้านท่าข้าม
23.  บ้านนาพราน
24.  บ้านน้ำพรม
25.  บ้านน้ำปาด
26.  บ้านน้ำยาง
27.  บ้านบุใหญ่
28.  บ้านบึงพร้าว
29.  บ้านน้ำริน
30.  บ้านป่าขนุน
31.  บ้านป่ามะกรูด
32.  บ้านปากยาง
33.  บ้านผารังหมี
34.  บ้านพัฒนาดงน้อย
35.  บ้านลำภาศ
36.  บ้านพุกระโดน
37.  บ้านวังขวัญ
38.  บ้านวังดินสอ
39.  บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
40.  บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
41.  บ้านวังนกแอ่น
42.  บ้านวังดินเหนียว
43.  บ้านยางโทน
44.  บ้านวังพรม
45.  บ้านวังสาร
46.  บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
47.  บ้านวังโพรง
48.  บ้านสะเดา
49.  บ้านวังไม้ตอก
50.  บ้านหนองกลด
51.  บ้านหนองงา
52.  บ้านหนองดู่
53.  บ้านหนองขอนประชาสรรค์
54.  บ้านหนองปรือ
55.  บ้านหนองพระ
56.  บ้านหนองสระพัง
57.  บ้านหนองไม้ยางดำ
58.  บ้านหินประกาย
59.  บ้านห้วยบ่อทอง
60.  บ้านเขาดิน
61.  บ้านเข็ก
62.  บ้านเจริญผล
63.  บ้านเขาเขียว
64.  บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
65.  บ้านเขาน้อย
66.  บ้านเนินสะอาด
67.  บ้านเนินไม้แดง
68.  บ้านแก่งกุลาสามัคคี
69.  บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
70.  บ้านแก่งจูงนาง
71.  บ้านแม่ระกา
72.  บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
73.  บ้านโป่งปะ
74.  บ้านโคกวังสาร
75.  บ้านใหม่ทองประเสริฐ
76.  บ้านใหม่สามัคคี
77.  บ้านไทรดงยั้ง
78.  บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
79.  บึงราชนก
80.  ประชาสามัคคี
81.  ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
82.  พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
83.  รัฐราษฎร์บำรุง
84.  ราษฎร์ดำริ
85.  รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
86.  ราษฎร์อุปถัมภ์
87.  วัดกรุงศรีเจริญ
88.  วัดดงข่อย
89.  วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
90.  วัดท่านา
91.  วัดท่ามะขาม
92.  วัดบางกระทุ่ม
93.  วัดท่าหมื่นราม
94.  วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
95.  วัดบ้านมุง
96.  วัดปลวกง่าม
97.  วัดบึงลำ
98.  วัดตายม
99.  วัดย่านยาว
100.  วัดสนามคลีตะวันตก
101.  วัดราษฎร์สโมสร
102.  วัดสนามคลีตะวันออก
103.  วัดพันชาลี
104.  วัดแหลมพระธาตุ
105.  วัดโคกสลุด
106.  วัดสุพรรณพนมทอง
107.  สามัคคีธรรม
108.  ศึกษาลัย
109.  ห้วยพลู
110.  สามัคคีประชาราษฎร์
111.  วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
112.  หัวเขาราษฎร์บำรุง
113.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
114.  เนินดินราษฎร์อุทิศ