1.  คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
2.  ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
3.  ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
4.  ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
5.  บ้านคลองเมือง
6.  บ้านคลองเป็ด
7.  บ้านกลาง
8.  บ้านชมภู
9.  บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
10.  บ้านซำรัง
11.  บ้านซำหวาย
12.  บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
13.  บ้านดินทอง
14.  บ้านตอเรือ
15.  บ้านดงพลวง
16.  บ้านถ้ำเต่า
17.  บ้านทุ่งน้อย
18.  บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
19.  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
20.  บ้านทุ่งยาว
21.  บ้านท่าข้าม
22.  บ้านนาพราน
23.  บ้านน้ำพรม
24.  บ้านน้ำปาด
25.  บ้านน้ำยาง
26.  บ้านบุใหญ่
27.  บ้านบึงพร้าว
28.  บ้านน้ำริน
29.  บ้านป่าขนุน
30.  บ้านป่ามะกรูด
31.  บ้านปากยาง
32.  บ้านพัฒนาดงน้อย
33.  บ้านผาท่าพล
34.  บ้านวังขวัญ
35.  บ้านวังดินสอ
36.  บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
37.  บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
38.  บ้านวังนกแอ่น
39.  บ้านวังดินเหนียว
40.  บ้านยางโทน
41.  บ้านวังพรม
42.  บ้านวังสาร
43.  บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
44.  บ้านวังโพรง
45.  บ้านสะเดา
46.  บ้านวังไม้ตอก
47.  บ้านหนองงา
48.  บ้านหนองดู่
49.  บ้านหนองขอนประชาสรรค์
50.  บ้านหนองปรือ
51.  บ้านหนองพระ
52.  บ้านหนองไม้ยางดำ
53.  บ้านหินประกาย
54.  บ้านเข็ก
55.  บ้านเจริญผล
56.  บ้านเขาเขียว
57.  บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
58.  บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
59.  บ้านเขาน้อย
60.  บ้านเนินสะอาด
61.  บ้านเนินไม้แดง
62.  บ้านแก่งกุลาสามัคคี
63.  บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
64.  บ้านแก่งจูงนาง
65.  บ้านแม่ระกา
66.  บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
67.  บ้านโป่งปะ
68.  บ้านใหม่ชัยเจริญ
69.  บ้านใหม่ทองประเสริฐ
70.  บ้านไทรดงยั้ง
71.  บึงราชนก
72.  ประชาสรรค์วิทยา
73.  ประชาสามัคคี
74.  บ้านใหม่พนมทอง
75.  บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
76.  ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
77.  ราษฎร์ดำริ
78.  รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
79.  ราษฎร์อุปถัมภ์
80.  ราษฎร์เจริญ
81.  วัดกรุงศรีเจริญ
82.  วัดดงข่อย
83.  วัดท่านา
84.  วัดท่ามะขาม
85.  วัดท่าหมื่นราม
86.  วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
87.  วัดปลวกง่าม
88.  วัดบึงลำ
89.  วัดย่านยาว
90.  วัดวังพิกุล
91.  วัดราษฎร์สโมสร
92.  วัดพันชาลี
93.  วัดสิริสุทธาวาส
94.  วัดแหลมพระธาตุ
95.  วัดโคกสลุด
96.  วัดสุพรรณพนมทอง
97.  สามัคคีธรรม
98.  ห้วยพลู
99.  สามัคคีประชาราษฎร์
100.  วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
101.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
102.  เนินดินราษฎร์อุทิศ