1.  ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
2.  ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
3.  ชุมชนบ้านไทรย้อย
4.  บ้านคลองเมือง
5.  บ้านคลองเป็ด
6.  บ้านกลาง
7.  บ้านซำรัง
8.  บ้านซำหวาย
9.  บ้านดินทอง
10.  บ้านตอเรือ
11.  บ้านดงพลวง
12.  บ้านถ้ำเต่า
13.  บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
14.  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
15.  บ้านทุ่งยาว
16.  บ้านนาพราน
17.  บ้านน้ำปาด
18.  บ้านน้ำยาง
19.  บ้านน้ำริน
20.  บ้านป่าขนุน
21.  บ้านป่ามะกรูด
22.  บ้านผารังหมี
23.  บ้านพัฒนาดงน้อย
24.  บ้านผาท่าพล
25.  บ้านลำภาศ
26.  บ้านพุกระโดน
27.  บ้านวังขวัญ
28.  บ้านวังดินสอ
29.  บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
30.  บ้านวังดินเหนียว
31.  บ้านวังพรม
32.  บ้านวังโพรง
33.  บ้านหนองขมิ้น
34.  บ้านวังไม้ตอก
35.  บ้านหนองงา
36.  บ้านหนองดู่
37.  บ้านหนองไม้ยางดำ
38.  บ้านหินประกาย
39.  บ้านเขาดิน
40.  บ้านเข็ก
41.  บ้านเขาเขียว
42.  บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
43.  บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
44.  บ้านเนินสะอาด
45.  บ้านเนินไม้แดง
46.  บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
47.  บ้านแม่ระกา
48.  บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง)
49.  บ้านใหม่ชัยเจริญ
50.  บ้านใหม่สามัคคี
51.  บ้านไทรดงยั้ง
52.  ประชาสรรค์วิทยา
53.  บ้านใหม่พนมทอง
54.  บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
55.  พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
56.  รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
57.  ราษฎร์อุปถัมภ์
58.  วัดดงข่อย
59.  วัดท่านา
60.  วัดท่าหมื่นราม
61.  วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
62.  วัดบ้านมุง
63.  วัดปลวกง่าม
64.  วัดบึงลำ
65.  วัดวังพิกุล
66.  วัดพันชาลี
67.  วัดสิริสุทธาวาส
68.  วัดแหลมพระธาตุ
69.  วัดโคกสลุด
70.  วัดสุพรรณพนมทอง
71.  ศึกษาลัย
72.  สามัคคีประชาราษฎร์