1.  คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
2.  ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
3.  ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
4.  บ้านชมภู
5.  บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
6.  บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
7.  บ้านท่ายาง
8.  บ้านทุ่งน้อย
9.  บ้านท่าข้าม
10.  บ้านน้ำพรม
11.  บ้านบุใหญ่
12.  บ้านบึงพร้าว
13.  บ้านปากยาง
14.  บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
15.  บ้านวังนกแอ่น
16.  บ้านยางโทน
17.  บ้านวังสาร
18.  บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
19.  บ้านสะเดา
20.  บ้านหนองกลด
21.  บ้านหนองขอนประชาสรรค์
22.  บ้านหนองพระ
23.  บ้านหนองสระพัง
24.  บ้านห้วยบ่อทอง
25.  บ้านเจริญผล
26.  บ้านเขาน้อย
27.  บ้านเนินมะปราง
28.  บ้านแก่งกุลาสามัคคี
29.  บ้านแก่งจูงนาง
30.  บ้านโป่งปะ
31.  บ้านใหม่ทองประเสริฐ
32.  บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
33.  บึงราชนก
34.  ประชาสามัคคี
35.  ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
36.  รัฐราษฎร์บำรุง
37.  ราษฎร์ดำริ
38.  ราษฎร์เจริญ
39.  วัดกรุงศรีเจริญ
40.  วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
41.  วัดท่ามะขาม
42.  วัดบางกระทุ่ม
43.  วัดตายม
44.  วัดย่านยาว
45.  วัดสนามคลีตะวันตก
46.  วัดราษฎร์สโมสร
47.  วัดสนามคลีตะวันออก
48.  สามัคคีธรรม
49.  ห้วยพลู
50.  วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
51.  หัวเขาราษฎร์บำรุง
52.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
53.  เนินดินราษฎร์อุทิศ