1.  ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
2.  บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
3.  บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
4.  บ้านนาแก
5.  บ้านป่าสักปางไม้
6.  บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
7.  บ้านแม่บงเหนือ
8.  บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)
9.  บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)
10.  วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)