1.  บ้านนาปลากั้ง
2.  บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
3.  บ้านนาแก
4.  บ้านนาใหม่
5.  บ้านป่าคาป่าม่วง
6.  บ้านปางมะโอ
7.  บ้านวังเบอะ
8.  บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
9.  บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
10.  บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
11.  บ้านแม่ตื้ด
12.  วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)