1.  ชุมชนบ้านแม่ป้าก
2.  บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
3.  บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
4.  บ้านนาแก
5.  บ้านป่าคาป่าม่วง
6.  บ้านปางมะโอ
7.  บ้านป่ายุบ
8.  บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
9.  บ้านวังกวาง
10.  บ้านวังเบอะ
11.  บ้านวังแฟน
12.  บ้านแม่จอก
13.  อนุสรณ์รัฐประชา
14.  เด่นไชยประชานุกูล