1.  ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
2.  ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
3.  บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
4.  บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
5.  บ้านค้างปินใจ
6.  บ้านค้างตะนะวิทยา
7.  บ้านค้างใจ
8.  บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
9.  บ้านนาใหม่
10.  บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
11.  บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
12.  บ้านน้ำโค้ง
13.  บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
14.  บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
15.  บ้านป่าสักปางไม้
16.  บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
17.  บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
18.  บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
19.  บ้านวังเลียง
20.  บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
21.  บ้านห้วยลากปืน
22.  บ้านสองแคว
23.  บ้านห้วยไร่
24.  บ้านสลก
25.  บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
26.  บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
27.  บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
28.  บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
29.  บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
30.  บ้านแพะทุ่งเจริญ
31.  บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
32.  บ้านแม่ตื้ด
33.  บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
34.  บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
35.  บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)
36.  บ้านแม่สิน
37.  บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
38.  ประชารัฐวิทยาคาร
39.  ปากจอกวิทยา
40.  วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)
41.  เด่นทัพชัย
42.  เด่นไชยประชานุกูล