1.  ชุมชนบ้านประตูชัย
2.  บ้านขาม
3.  บ้านจันทร์สว่าง
4.  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
5.  บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
6.  บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
7.  บ้านดอนสำราญ
8.  บ้านตรีคาม
9.  บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
10.  บ้านป่ายาง
11.  บ้านฝั่งแดง
12.  บ้านวังปากบุ่ง
13.  บ้านศรีสมเด็จ
14.  บ้านหนองคูบอน
15.  บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
16.  บ้านหนองบั่ว
17.  บ้านหนองโสน
18.  บ้านเกษมสุข
19.  บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
20.  บ้านเปลือยสีแก้ว
21.  บ้านโคกมอน
22.  บ้านโนนสำราญ
23.  พรหมยานุสรณ์
24.  สหคามวิทยาคาร
25.  แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)