1.  ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
2.  บ้านงูเหลือม
3.  บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
4.  บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
5.  บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
6.  บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
7.  บ้านพยอม
8.  บ้านสังข์
9.  บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
10.  บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
11.  บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
12.  เมืองร้อยเอ็ด