1.  บ้านกกจาน
2.  บ้านกกเหี่ยน
3.  บ้านตูบค้อ
4.  บ้านนาคูณ
5.  บ้านน้ำพุ
6.  บ้านปลาบ่า
7.  บ้านปากโป่ง
8.  บ้านป่าสะแข
9.  บ้านหนองหวาย
10.  บ้านหนองอุมลัว
11.  บ้านแก่งครก
12.  บ้านโพนสูง
13.  อนุบาลด่านซ้าย