1.  ชุมชนบ้านหนองหิ้ง
2.  บ้านกุดสิม
3.  บ้านดงชมภู
4.  บ้านดงโทน
5.  บ้านดอนแพง
6.  บ้านถ้ำเจริญ
7.  บ้านทองสาย
8.  บ้านดอนเสียด
9.  บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
10.  บ้านท่าดอกคำ
11.  บ้านท่าสะอาด
12.  บ้านท่าส้มโฮง
13.  บ้านท่าสีไค
14.  บ้านท่าไร่ไทยเจริญ
15.  บ้านต้าย
16.  บ้านนาคำ
17.  บ้านนากั้ง
18.  บ้านนางัวสายปัญญา
19.  บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
20.  บ้านบัวโคก
21.  บ้านนาทราย
22.  บ้านนาเหว่อโนนอุดม
23.  บ้านพรสวรรค์
24.  บ้านวังยาว
25.  บ้านหนองนาแซง
26.  บ้านหนองพันทา
27.  บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
28.  บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
29.  บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย)
30.  บ้านหัวแฮต
31.  บ้านเหล่าทองหลาง
32.  บ้านโคกสวาง
33.  บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
34.  บ้านโคกสำราญพรสวรรค์
35.  บ้านโนนยาง
36.  บึงของหลงวิทยา
37.  สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
38.  สังวาลย์วิทย์ 1
39.  หนองสิมโนนสวรรค์
40.  หนองแสงประชาสรรค์
41.  อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
42.  อนุบาลศรีวิไล
43.  เลิดสิน
44.  แก่งอาฮง