1.  บ้านกาบิน
2.  บ้านคำกลาง
3.  บ้านคำมณี
4.  บ้านคึม
5.  บ้านดอนทับช้าง
6.  บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
7.  บ้านนาตาลใต้
8.  บ้านบุ่งเจริญ
9.  บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
10.  บ้านลาดสมดี
11.  บ้านฮี
12.  บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
13.  บ้านโคกน้อย