1.  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
2.  บ้านคลองสาริกา
3.  ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
4.  บ้านซับหินขวาง
5.  บ้านซับไทร
6.  บ้านท่าตะโก
7.  บ้านธงชัยสามัคคี
8.  บ้านบ่อคู่
9.  บ้านบ่อน้ำ
10.  บ้านป่าเขว้า
11.  บ้านลำสนธิ
12.  บ้านวังก้านเหลือง
13.  บ้านศรีเมือง
14.  บ้านสระเพลง
15.  บ้านสันตะลุง
16.  บ้านหนองปลาไหล
17.  บ้านห้วยเขว้า
18.  บ้านเขาสมโภชน์
19.  บ้านเหวตาบัว
20.  บ้านไร่พัฒนา
21.  วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
22.  วัดโคกสลุง
23.  อนุบาลวัดหนองม่วง
24.  อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
25.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)