1.  ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
2.  ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
3.  ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
4.  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
5.  น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
6.  บ้านกุดตาเพชร
7.  ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
8.  บ้านคลอง
9.  นิคมลำนารายณ์
10.  บ้านคลองกลุ่ม
11.  บ้านคลองสาริกา
12.  บ้านชอนสมบูรณ์
13.  บ้านด่านจันทร์
14.  บ้านซับเค้าแมว
15.  ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
16.  ซอย 19 สาย 2 ขวา
17.  บ้านทะเลทอง
18.  บ้านทะเลวังวัด
19.  บ้านท่าตะโก
20.  บ้านทุ่งดินแดง
21.  บ้านทุ่งตาแก้ว
22.  บ้านทุ่งท่าช้าง
23.  บ้านธงชัยสามัคคี
24.  บ้านนาโสม
25.  บ้านบ่อดินสอพอง
26.  บ้านบ่อน้ำ
27.  บ้านบัวชุม
28.  บ้านพุกะชัด
29.  บ้านมะนาวหวาน
30.  บ้านมหาโพธิ
31.  บ้านยางโทน
32.  บ้านยางราก
33.  บ้านราษฎร์บำรุง
34.  บ้านลังกาประชาสรรค์
35.  บ้านวังก้านเหลือง
36.  บ้านลำโป่งเพชร
37.  บ้านศรีเมือง
38.  บ้านสระเพลง
39.  บ้านสหพันธ์อ่างทอง
40.  บ้านสวนมะเดื่อ
41.  บ้านสันตะลุง
42.  บ้านหนองจาน
43.  บ้านหนองประดู่
44.  บ้านหนองขาม
45.  บ้านหนองปลาไหล
46.  บ้านหนองปีกนก
47.  บ้านหนองหัวช้าง
48.  บ้านหนองสำราญ
49.  บ้านหนองโกวิทยา
50.  บ้านหนองไก่ห้าว
51.  บ้านห้วยสาราม
52.  บ้านห้วยใหญ่
53.  บ้านหัวลำ
54.  บ้านห้วยดีเลิศ
55.  บ้านเขาสมโภชน์
56.  บ้านเขาขวาง
57.  บ้านเขารวก
58.  บ้านเขาแหลม
59.  บ้านเขาหมูมัน
60.  บ้านเหวตาบัว
61.  บ้านโกรกรกฟ้า
62.  บ้านโคกกลาง
63.  บ้านใหม่สามัคคี
64.  บ้านไร่พัฒนา
65.  พรหมรังษี
66.  บ้านโคกแสมสาร
67.  วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
68.  บ้านโค้งรถไฟ
69.  วัดสว่างอารมณ์
70.  วัดหนองนา
71.  วัดหนองตามิ่ง
72.  หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
73.  วัดโคกสลุง
74.  วัดโพธิ์งาม
75.  อนุบาลพัฒนานิคม
76.  อนุบาลลำนารายณ์