1.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
2.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)