1.  คชเวกวิทยา
2.  คอตัน
3.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
4.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
5.  จุฬาราษฎร์วิทยา
6.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
7.  ชุมชนวัดกำแพง
8.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
9.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
10.  บางไทร
11.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
12.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
13.  บ้านเชียงรากน้อย
14.  บ้านแถววิทยาคาร
15.  ประชากรรังสฤษฏ์
16.  ประสิทธิ์วิทยา
17.  ปราสาททองวิทยา
18.  มาลาอีสงเคราะห์
19.  ราษฎร์นิรมิตร
20.  รอซีดี
21.  ราษฎร์บํารุง
22.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
23.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
24.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
25.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
26.  วัดกระแชง
27.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
28.  วัดกลาง
29.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
30.  วัดขวิด
31.  วัดขนอนบ้านกรด
32.  วัดคู้สลอด
33.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
34.  วัดจรเข้ไล่
35.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
36.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
37.  วัดชุมพลนิกายาราม
38.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
39.  วัดดอนพัฒนาราม
40.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
41.  วัดตรีพาราสีมาเขต
42.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
43.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
44.  วัดทางยาว
45.  วัดตาลานเหนือ
46.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
47.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
48.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
49.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
50.  วัดท่าดินแดง
51.  วัดธรรมนาวา
52.  วัดทำใหม่
53.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
54.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
55.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
56.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
57.  วัดบันไดช้าง
58.  วัดบางซ้ายใน
59.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
60.  วัดบางบาล
61.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
62.  วัดบางเคียน
63.  วัดบ้านกลิ้ง
64.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
65.  วัดบ้านสร้าง
66.  วัดบ้านแค
67.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
68.  วัดบ้านแพน
69.  วัดบุญกันนาวาส
70.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
71.  วัดปราสาททอง
72.  วัดปิ่นแก้ว
73.  วัดประดู่โลกเชษฐ์
74.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
75.  วัดมฤคทายวัน
76.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
77.  วัดยม
78.  วัดรางจระเข้
79.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
80.  วัดราษฎร์บำรุง
81.  วัดราษฎร์ปุณณาราม
82.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
83.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
84.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
85.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
86.  วัดฤกษ์บุญมี
87.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
88.  วัดลาดประทุมคงคาราม
89.  วัดลาดระโหง
90.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
91.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
92.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
93.  วัดวังชะโด
94.  วัดศิริสุขาราม
95.  วัดสนามไชย
96.  วัดสง่างาม
97.  วัดสามตุ่ม
98.  วัดสามเพลง
99.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
100.  วัดสุคนธาราม
101.  วัดสามเรือน
102.  วัดสุทธาวาส
103.  วัดสุทธิรุจิราราม
104.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
105.  วัดสุนทราราม
106.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
107.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
108.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
109.  วัดหัวเวียง
110.  วัดอนุกุญชราราม
111.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
112.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
113.  วัดอู่ตะเภา
114.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
115.  วัดเจ้าเจ็ดใน
116.  วัดเชิงท่า
117.  วัดเชิงเลน
118.  วัดเปรมปรีชา
119.  วัดเทพมงคล
120.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
121.  วัดเศวตศิลาราม
122.  วัดแก้วสุวรรณ
123.  วัดแจ้ง
124.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
125.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
126.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
127.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
128.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
129.  วัดโบสถ์สมพรชัย
130.  วัดโพธิ์
131.  วัดโบสถ์
132.  วัดโพธิ์
133.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
134.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
135.  วัดโพธิ์แตงใต้
136.  วัดใหม่ต้านทาน
137.  วัดไชยภูมิ
138.  วัดไทรน้อย
139.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
140.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
141.  วัดไผ่ล้อม
142.  วัดโสภณเจติการาม
143.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
144.  วิทยานนท์
145.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
146.  ศรีบางไทร
147.  สามัคคีวิทยา
148.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
149.  สัตตปทุมบำรุง
150.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
151.  สินสังวาลย์อุทิศ
152.  เจ้าฟ้าสร้าง
153.  เชียงรากน้อย
154.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
155.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
156.  โคกตาพรหม
157.  หงสประภาสประสิทธิ์
158.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)