1.  วัดบ้านกลิ้ง
2.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
3.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
4.  วัดโบสถ์