1.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
2.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
3.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
4.  วัดกระแชง
5.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
6.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
7.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
8.  วัดท่าดินแดง
9.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
10.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
11.  วัดบางบาล
12.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
13.  วัดบางเคียน
14.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
15.  วัดรางจระเข้
16.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
17.  วัดราษฎร์บำรุง
18.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
19.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
20.  วัดฤกษ์บุญมี
21.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
22.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
23.  วัดศิริสุขาราม
24.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
25.  วัดสุนทราราม
26.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
27.  วัดเทพมงคล
28.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
29.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
30.  วัดไชยภูมิ
31.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
32.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
33.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
34.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
35.  สัตตปทุมบำรุง
36.  สินสังวาลย์อุทิศ
37.  เชียงรากน้อย
38.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
39.  โคกตาพรหม
40.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)