1.  คชเวกวิทยา
2.  คอตัน
3.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
4.  จุฬาราษฎร์วิทยา
5.  ชุมชนวัดกำแพง
6.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
7.  บางไทร
8.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
9.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
10.  บ้านเชียงรากน้อย
11.  บ้านแถววิทยาคาร
12.  ประชากรรังสฤษฏ์
13.  ประสิทธิ์วิทยา
14.  ปราสาททองวิทยา
15.  มาลาอีสงเคราะห์
16.  ราษฎร์นิรมิตร
17.  รอซีดี
18.  ราษฎร์บํารุง
19.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
20.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
21.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
22.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
23.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
24.  วัดกลาง
25.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
26.  วัดขวิด
27.  วัดขนอนบ้านกรด
28.  วัดคู้สลอด
29.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
30.  วัดจรเข้ไล่
31.  วัดชุมพลนิกายาราม
32.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
33.  วัดดอนพัฒนาราม
34.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
35.  วัดตรีพาราสีมาเขต
36.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
37.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
38.  วัดทางยาว
39.  วัดตาลานเหนือ
40.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
41.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
42.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
43.  วัดธรรมนาวา
44.  วัดทำใหม่
45.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
46.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
47.  วัดบันไดช้าง
48.  วัดบางซ้ายใน
49.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
50.  วัดบ้านกลิ้ง
51.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
52.  วัดบ้านสร้าง
53.  วัดบ้านแค
54.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
55.  วัดบ้านแพน
56.  วัดบุญกันนาวาส
57.  วัดปราสาททอง
58.  วัดปิ่นแก้ว
59.  วัดประดู่โลกเชษฐ์
60.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
61.  วัดมฤคทายวัน
62.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
63.  วัดยม
64.  วัดราษฎร์ปุณณาราม
65.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
66.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
67.  วัดลาดประทุมคงคาราม
68.  วัดลาดระโหง
69.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
70.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
71.  วัดวังชะโด
72.  วัดสนามไชย
73.  วัดสง่างาม
74.  วัดสามตุ่ม
75.  วัดสามเพลง
76.  วัดสุคนธาราม
77.  วัดสามเรือน
78.  วัดสุทธาวาส
79.  วัดสุทธิรุจิราราม
80.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
81.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
82.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
83.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
84.  วัดหัวเวียง
85.  วัดอนุกุญชราราม
86.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
87.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
88.  วัดอู่ตะเภา
89.  วัดเจ้าเจ็ดใน
90.  วัดเชิงท่า
91.  วัดเชิงเลน
92.  วัดเปรมปรีชา
93.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
94.  วัดเศวตศิลาราม
95.  วัดแก้วสุวรรณ
96.  วัดแจ้ง
97.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
98.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
99.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
100.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
101.  วัดโบสถ์สมพรชัย
102.  วัดโพธิ์
103.  วัดโบสถ์
104.  วัดโพธิ์
105.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
106.  วัดโพธิ์แตงใต้
107.  วัดใหม่ต้านทาน
108.  วัดไทรน้อย
109.  วัดไผ่ล้อม
110.  วัดโสภณเจติการาม
111.  วิทยานนท์
112.  ศรีบางไทร
113.  สามัคคีวิทยา
114.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
115.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
116.  เจ้าฟ้าสร้าง
117.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
118.  หงสประภาสประสิทธิ์