1.  ชุมชนวัดกำแพง
2.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
3.  บางไทร
4.  บ้านเชียงรากน้อย
5.  ปราสาททองวิทยา
6.  รอซีดี
7.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
8.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
9.  วัดท่าดินแดง
10.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
11.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
12.  วัดบางซ้ายใน
13.  วัดบ้านกลิ้ง
14.  วัดบุญกันนาวาส
15.  วัดยม
16.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
17.  วัดสุคนธาราม
18.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
19.  วัดสุนทราราม
20.  วัดอู่ตะเภา
21.  วัดเชิงท่า
22.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
23.  สินสังวาลย์อุทิศ
24.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์