1.  คชเวกวิทยา
2.  คอตัน
3.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
4.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
5.  จุฬาราษฎร์วิทยา
6.  บางไทร
7.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
8.  บ้านเชียงรากน้อย
9.  ประชากรรังสฤษฏ์
10.  ประสิทธิ์วิทยา
11.  มาลาอีสงเคราะห์
12.  ราษฎร์นิรมิตร
13.  รอซีดี
14.  ราษฎร์บํารุง
15.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
16.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
17.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
18.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
19.  วัดกระแชง
20.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
21.  วัดกลาง
22.  วัดขวิด
23.  วัดคู้สลอด
24.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
25.  วัดจรเข้ไล่
26.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
27.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
28.  วัดดอนพัฒนาราม
29.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
30.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
31.  วัดทางยาว
32.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
33.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
34.  วัดท่าดินแดง
35.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
36.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
37.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
38.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
39.  วัดบ้านกลิ้ง
40.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
41.  วัดบ้านแค
42.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
43.  วัดปิ่นแก้ว
44.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
45.  วัดมฤคทายวัน
46.  วัดยม
47.  วัดรางจระเข้
48.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
49.  วัดราษฎร์บำรุง
50.  วัดราษฎร์ปุณณาราม
51.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
52.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
53.  วัดลาดประทุมคงคาราม
54.  วัดลาดระโหง
55.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
56.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
57.  วัดวังชะโด
58.  วัดศิริสุขาราม
59.  วัดสนามไชย
60.  วัดสามตุ่ม
61.  วัดสามเพลง
62.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
63.  วัดสุคนธาราม
64.  วัดสามเรือน
65.  วัดสุทธาวาส
66.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
67.  วัดสุนทราราม
68.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
69.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
70.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
71.  วัดอนุกุญชราราม
72.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
73.  วัดอู่ตะเภา
74.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
75.  วัดเชิงท่า
76.  วัดเทพมงคล
77.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
78.  วัดเศวตศิลาราม
79.  วัดแก้วสุวรรณ
80.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
81.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
82.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
83.  วัดโพธิ์
84.  วัดโพธิ์
85.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
86.  วัดโพธิ์แตงใต้
87.  วัดใหม่ต้านทาน
88.  วัดไชยภูมิ
89.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
90.  วัดโสภณเจติการาม
91.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
92.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
93.  สามัคคีวิทยา
94.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
95.  สินสังวาลย์อุทิศ
96.  เจ้าฟ้าสร้าง
97.  โคกตาพรหม
98.  หงสประภาสประสิทธิ์