1.  คชเวกวิทยา
2.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
3.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
4.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
5.  บ้านเชียงรากน้อย
6.  บ้านแถววิทยาคาร
7.  ประสิทธิ์วิทยา
8.  ราษฎร์นิรมิตร
9.  วัดกระแชง
10.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
11.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
12.  วัดดอนพัฒนาราม
13.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
14.  วัดตรีพาราสีมาเขต
15.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
16.  วัดทางยาว
17.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
18.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
19.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
20.  วัดธรรมนาวา
21.  วัดทำใหม่
22.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
23.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
24.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
25.  วัดบันไดช้าง
26.  วัดบางซ้ายใน
27.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
28.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
29.  วัดบางเคียน
30.  วัดบ้านกลิ้ง
31.  วัดบ้านแค
32.  วัดบ้านแพน
33.  วัดประดู่โลกเชษฐ์
34.  วัดมฤคทายวัน
35.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
36.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
37.  วัดราษฎร์บำรุง
38.  วัดฤกษ์บุญมี
39.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
40.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
41.  วัดสนามไชย
42.  วัดสง่างาม
43.  วัดสุคนธาราม
44.  วัดสุทธาวาส
45.  วัดสุทธิรุจิราราม
46.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
47.  วัดหัวเวียง
48.  วัดอนุกุญชราราม
49.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
50.  วัดเจ้าเจ็ดใน
51.  วัดเชิงเลน
52.  วัดเทพมงคล
53.  วัดเศวตศิลาราม
54.  วัดแจ้ง
55.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
56.  วัดโบสถ์สมพรชัย
57.  วัดโพธิ์
58.  วัดโพธิ์
59.  วัดโพธิ์แตงใต้
60.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
61.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
62.  วัดไผ่ล้อม
63.  วิทยานนท์
64.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
65.  ศรีบางไทร
66.  สามัคคีวิทยา
67.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
68.  สัตตปทุมบำรุง
69.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
70.  สินสังวาลย์อุทิศ
71.  เชียงรากน้อย
72.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
73.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
74.  หงสประภาสประสิทธิ์