1.  คลองใหญ่วิทยา
2.  นารีราษฎร์สามัคคี
3.  บ้านคลองสีนวล
4.  บ้านคลองห้วยยั้ง
5.  บ้านคลองเรือ
6.  บ้านคุยมะม่วง
7.  บ้านคุยแขวน
8.  บ้านจิกคันช้อน
9.  บ้านจิกลาด
10.  บ้านดงตาจันทร์
11.  บ้านดาดทองเจริญ
12.  บ้านท่านา
13.  บ้านท่าตะคร้อ
14.  บ้านทรงธรรม
15.  บ้านท่าเสลี่ยง
16.  บ้านท่าเสากระโดง
17.  บ้านทุ่งน้ำตก
18.  บ้านนานอก
19.  บ้านน้ำโท้ง
20.  บ้านทุ่งเศรษฐี
21.  บ้านบ่อตาโพธิ์
22.  บ้านประชาสุขสันต์
23.  บ้านปางขนุน
24.  บ้านลานตาบัว
25.  บ้านวังชะโอน
26.  บ้านวังตะเคียน
27.  บ้านป่าถั่ว
28.  บ้านวังโขน
29.  บ้านวังโบสถ์
30.  บ้านวังเฉลียง
31.  บ้านลานดอกไม้
32.  บ้านวังไม้แดง
33.  บ้านหงษ์ทอง
34.  บ้านสุวรรณภูมิ
35.  บ้านหนองขาม
36.  บ้านหนองทอง
37.  บ้านวังน้ำขาว
38.  บ้านหนองละมั่งทอง
39.  บ้านหนองหัวควาย
40.  บ้านหนองเต่าสามัคคี
41.  บ้านหนองไม้กอง
42.  บ้านเก่า
43.  บ้านเกาะรากเสียด
44.  บ้านเกาะสะบ้า
45.  บ้านเทียมเจริญ
46.  บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
47.  บ้านเมืองพาน
48.  บ้านโพธิ์พัฒนา
49.  บ้านไทรย้อย
50.  บ้านไร่
51.  ประชารัฐพัฒนา
52.  ยอดประชาสรรค์
53.  สาธิต
54.  สหวิทยาคม
55.  อนุบาลไทรงาม
56.  อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
57.  ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)
58.  อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)