1.  บ้านท่าตะคร้อ
2.  บ้านท่าเสลี่ยง
3.  บ้านท่าเสากระโดง
4.  บ้านทุ่งน้ำตก
5.  บ้านลานดอกไม้
6.  บ้านหงษ์ทอง
7.  บ้านหนองจิก