1.  ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
2.  ชุมชนบ้านเขาแก้ว
3.  นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
4.  นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
5.  นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
6.  นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
7.  บ้านคลองห้วยทราย
8.  บ้านคลองเรือ
9.  บ้านคุยป่ายาง
10.  บ้านช่องลม
11.  ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
12.  บ้านท่าตะคร้อ
13.  บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
14.  บ้านบ่อตาโพธิ์
15.  บ้านบ่อสามแสน
16.  บ้านบึงพิไกร
17.  บ้านบึงลูกนก
18.  บ้านประชาสุขสันต์
19.  บ้านปางขนุน
20.  บ้านพรานกระต่าย
21.  บ้านลานตาบัว
22.  บ้านวังโบสถ์
23.  บ้านวังเฉลียง
24.  บ้านสระสิงห์โต
25.  บ้านหนองเต่าสามัคคี
26.  บ้านหนองโสน
27.  บ้านหร่ายการ้อง
28.  บ้านเกศกาสร
29.  บ้านเกาะสะบ้า
30.  บ้านเขาสว่างอารมณ์
31.  บ้านเขาคีริส
32.  บ้านเทพนคร
33.  บ้านเมืองพาน
34.  บ้านโขมงหัก
35.  บ้านโนนสมอ
36.  บ้านใหม่เขานิยม
37.  บ้านไร่
38.  ประชารัฐพัฒนา
39.  วัฒนราษฎร์ศึกษา
40.  วัดคูยาง
41.  วัดโพธาราม
42.  สาธิตวัดพระบรมธาตุ
43.  อนุบาลพรานกระต่าย
44.  อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
45.  อนุบาลไทรงาม
46.  อนุบาลลานกระบือ
47.  อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)