1.  คลองใหญ่วิทยา
2.  ชุมชนบ้านเขาแก้ว
3.  นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
4.  บ้านคลองสีนวล
5.  บ้านคลองห้วยทราย
6.  บ้านคลองห้วยยั้ง
7.  บ้านช่องลม
8.  บ้านดงซ่อม
9.  บ้านทรงธรรม
10.  บ้านบึงทับแรต
11.  บ้านปลักไม้ดำ
12.  บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
13.  บ้านพรานกระต่าย
14.  บ้านมอสมบัติ
15.  บ้านมะเดื่อชุมพร
16.  บ้านลานช้างท่าว
17.  บ้านลานหิน
18.  บ้านลานไผ่
19.  บ้านวังทอง
20.  บ้านป่าถั่ว
21.  บ้านวังโขน
22.  บ้านลานดอกไม้
23.  บ้านศรีไกรลาศ
24.  บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
25.  บ้านสุวรรณภูมิ
26.  บ้านหนองคล้า
27.  บ้านหนองสะแก
28.  บ้านหนองหญ้ามุ้ง
29.  บ้านหนองหัวควาย
30.  บ้านหนองแขม
31.  บ้านหนองแดน
32.  บ้านอาชานุสรณ์
33.  บ้านหร่ายการ้อง
34.  บ้านเกศกาสร
35.  บ้านเกาะน้ำโจน
36.  บ้านเกาะพิมูล
37.  บ้านเกาะสะบ้า
38.  บ้านเขาวังเยี่ยม
39.  บ้านเขาสว่างอารมณ์
40.  บ้านแคทอง
41.  บ้านแก้วสุวรรณ
42.  บ้านแม่บัว
43.  บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
44.  บ้านโนนสมอ
45.  บ้านโนนสมบูรณ์
46.  บ้านโพธิ์พัฒนา
47.  บ้านโนนใหญ่
48.  บ้านใหม่เขานิยม
49.  ประชารัฐพัฒนา
50.  ยอดประชาสรรค์
51.  ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
52.  ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
53.  วัดโพธาราม
54.  หนองบัวราษฎร์บำรุง
55.  ห้วยใหญ่ยางงาม
56.  อนุบาลกำแพงเพชร
57.  อนุบาลพรานกระต่าย
58.  อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)