โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 2
ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โรงเรียน ภาพความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ดูรายงาน
 1.ช่องสาริกา  -  -  -
 2.ชุมชนบ้านชัยบาดาล  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 3.ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น  สำเร็จเก้าสิบแปดเปอร์เซ็น  -  -
 4.ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม  -  -  -
 5.ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗  นักเรียนทุกคนในโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และอาหารกลางวันมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  -  -
 6.ซอย 12 สาย 4 ซ้าย  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน ครบทุกวันทำการ  บุคลากรมีน้อย  -
 7.ซอย 16 สาย 3 ซ้าย  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  งบประมาณล่าช้า  จัดสรรงบประมาณก่อนเปิดภาคเรียน
 8.ซอย 17 สาย 2 ซ้าย  นักเรียนมีภาวะทางโภชนาการดีขึ้น  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากการปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้า  อยากให้จัดสรรงบประมาณให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
 9.ซอย 19 สาย 2 ขวา  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคนครบถ้วน  อาจจะมีการล่าช้าทางด้านงบประมาณบ้างบางครั้ง  อยากให้บริหารจัดการให้ทันก่อนเปิดเทอม
 10.ซอย 26 สาย 4 ซ้าย  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ อย่างพอเพียงทุกคนทุกวัน  -  -
 11.ทรัพย์ราษฎร์บำรุง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย  -  -
 12.น้ำสุดวิไลประชาสรรค์  เด็กนักเรียนโรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด หัวละ 20 บาท ครบ 100 %  ไม่มี  ไม่มี
 13.นิคมลำนารายณ์  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอทุกคน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมบางคนไม่มีเงินมาซื้ออาหารกลางวันบางคนก็ไม่ได้รับประทานอาหารต้องห่อข้าวมาเอง  อยากให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมในโรงเรียนขยายโอกาสได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน
 14.บ้านกุดตาเพชร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ และครบทุกคน  -  -
 15.บ้านคลอง  -นักเรียนได้รับประทานอาหารมื้อกลางวันสะอาด ถูกหลักโภชนาการ  -ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.ล่าช้ามาก เพราะภาคเรียนที่1 งวดแรกได้รับเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 จำนวนเงิน 160,000 บาท งวดที่ 2 ได้รับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 จำนวนเงิน 160,000 บาท ซึ่งล่าช้ามากๆ และเป็นปัญหาของโรงเรียนมากที่ต้องหาเงินจากส่วนอื่นมาดำเนินการก่อน  -ควรจัดสรรให้ทันเวลา
 16.บ้านคลองกลุ่ม  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ และถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  -
 17.บ้านคลองสาริกา  -นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ -จัดอาหารได้ครบและมีคุณภาพเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน -นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าและถูกหลักทางโภชนาการ  -นักเรียนบางส่วนเลือกรับประทาน ไม่ชอบเมนูที่มีผัก -อาหารบางอย่างโรงเรียนไม่สามารถจัดได้ตามโปรแกรม แต่เน้นการได้รับสารอาหาร -ความล่าช้าเรื่องงบประมาณอาหารกลางวัน  -ควรดำเนินการโอนเงินให้ทันเวลาเปิดภาคเรียน
 18.บ้านชอนสมบูรณ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคน ทุกวัน  ได้รับเงินจัดสรรล่าช้า  ควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเปิดเรียน
 19.บ้านซับงูเหลือม  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบสารอาหารทุกวัน  -  -
 20.บ้านซับจำปา  นักเรียนโรงเรียนบ้านซับจำปาทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และได้รับสารอาหารครบทั่้ง 5 หมู่ โรงอาหารสะอาด ห้องครัวสะอาด อุปกรณ์ประกอบการทำอาหารสะอาด แม่ครัวทำอาหารอร่อย เป็นที่พอใจของผู้ปกครองทุกคน  ภาชนะใส่อาหาร(ถาดหลุม)มีอายุใช้งานนานมากค่ะ เป็นอลูมิเนียมเก่ามากบุบเบี้ยวบ้างบางชิ้นอยากได้ใหม่แต่ไม่มีงบประมาณเหลือพอที่จะซื้อใหม่  อยากได้รับงบประมาณเพิ่มเป็นค่าครุภัณฑ์ค่ะ
 21.บ้านซับผาสุก  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคน  -  -
 22.บ้านซับหินขวาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สารอารครบทั้ง 5 หมู่และมีคุณภาพที่ดี สด สะอาดถูกหลักอนามัย  ไม่มี  -
 23.บ้านซับเค้าแมว  -  -  -
 24.บ้านซับโศก  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารกลาง  -  -
 25.บ้านซับไทร  นักเรียนมีทุพภาวะโภชนาการที่ดี จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ลดลง  ไม่มีบุคลากรประกอบอาหารเป็นภาระครูทำให้สอนไม่เต็มที่  ควรจัดงบประมาณจ้างแม่ครัว โดยไม่ใช้เงินอาหารกลางวันของนักเรียน
 26.บ้านดงดินแดง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่  -  -
 27.บ้านดงน้อย  นักเรียนได้ทานอาหารถูกหลักครบ 5 หมู่ ข้าว แป้ง ไขมัน คาร์โบไฮเดต ผลไม้ ผัก ขนมหวาน เป็นต้น นักเรียนจึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์  นักเรียนบางคนไม่กินผัก  ไม่มีค่ะ
 28.บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)  -  -  -
 29.บ้านด่านจันทร์  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันและได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ เพื่อการเติบโตที่แข็งแรงสมกับวัย  งบประมาณที่ได้รับ รายหัววันละ 20 บาท ไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในปัจจุบัน ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหาร และเชื้อเพิลง รวมทั้งเครื่องปรุงรสต่าง ๆ มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น  -
 30.บ้านด่านไทยล้อม  นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนและเพียงพอต่อการบริโภคใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด  ไม่มี  ไม่มี
 31.บ้านดีลัง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนและอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ  เงินเข้าไม่ทันเปิดภาคเรียน  ควรให้เงินอุดหนุน ให้ทันเปิดภาคเรียน
 32.บ้านทรัพย์เจริญ  นักเรียนโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ดำเนินงานจัดสำรับโดยใช้โปรแกรม thaischoollunch  ไม่มี  ไม่มี
 33.บ้านทะเลทอง  เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  ไม่มี  ไม่มี
 34.บ้านทะเลวังวัด  โรงเรียนจัดอาหารที่มีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการ เพียงพอให้กับนักเรียนทุกคน/ทุกวัน  โรงเรียนใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นโรงอาหาร การระบายอากาศไม่ดีพอทำให้มีอากาศที่ร้อนอบอ้าว  ควรมีการปรับปรุงเรื่องการระบายอากาศภายในอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้เป็นโรงอาหาร
 35.บ้านท่ากรวด  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และตามหลักโภชนาการ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง  -  -
 36.บ้านท่าดินดำ  นักเรียนมีอาหารกลางวันที่สะอาดและถูกสุขอนามัยเพียงพอ  ไม่มี  ไม่มี
 37.บ้านท่าตะโก  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันเพียงพอต่อความต้องการ  สินค้าในตลาดมีราคาสูง  ให้นักเรียนปลูกผักเพื่อส่งเสริมโครงการอาหารกลางวัน
 38.บ้านท่ามะกอก  มีอาหารเพียงพอสำหรับนักเรียน และมีคุณภาพทางโภชนาการสะอาด  -  -
 39.บ้านท่ามะนาว  นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มี  ไม่มี
 40.บ้านท่าหลวง  อาหารกลางวันเพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 41.บ้านท่าเยี่ยม  -  -  -
 42.บ้านทุ่งดินแดง  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน  -  ควรได้รับงบประมาณทันเวลาเปิดภาคเรียน
 43.บ้านทุ่งตาแก้ว  นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้วทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการและสะอาดปลอดภัย  ไม่มี  ไม่มี
 44.บ้านทุ่งท่าช้าง  เด็กนักเรียนรับประทานอาหารครบทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง  -  -
 45.บ้านธงชัยสามัคคี  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ดีมีคุณภาพทุกวันทำการ โดยในแต่ละวันจะมีกับข้าว 2 อย่าง พร้อมกับขนมหวานหรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งทุกวัน 2.นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย  การประกอบอาหารตามโปรแกม school lunch ในบางครั้งอาจหาวัตถุดิบไม่ได้ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์  -
 46.บ้านนาโสม  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบ5หมู่ ครบตามหลักโภชนาการ ทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 47.บ้านบ่อคู่  -  -  -
 48.บ้านบ่อดินสอพอง  มีงบประมาณเพียงพอ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ  -  จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันเพิ่มหัวละ 40 บาท
 49.บ้านบ่อน้ำ  นักเรียนได้รับสารอาหารตามหลักการโภชนาการ  บุคลากรน้อย  -ไม่มี-
 50.บ้านบัวชุม  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่เฃมีประโยชน์และคุ้มค่า  -  -
 51.บ้านปรางค์น้อย  1. นักเรียนได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการอย่างเหมาะสมกับวัย 2. นักเรียนมีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง  -  -
 52.บ้านป่าเขว้า  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการและมีสมรรถภพที่เจริญเติบโตตามวัยที่เหมาะสม  ราคาสิ้นค้าเพิ่มขึ้นแต่เงินรายหัวยังเท่าเดิม  โรงเรียนขยายโอกาสเห็นควรได้รับเงินสนับสนุนอาหารกลางวันเพิ่ม
 53.บ้านพุกะชัด  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100 %  ไม่มี  ไม่มี
 54.บ้านม่วงค่อม  -  -  -
 55.บ้านมหาโพธิ  -  -  -
 56.บ้านมะกอกหวาน  มีอาหารให้นักเรียนอย่างพอเพียง ถูกสุขอนามัย  การใช้โปรแกรม Thai school lunch จะจำกัดรายการอาหาร อาหารที่นักเรียนต้องการไม่มีเพราะอาหารแต่ละท้องที่ไม่เหมือนกัน  เปิดอบรมการจัดทำเมนูอาหาร ให้ผู้ที่รับผิดชอบ เพื่อจะได้เพิ่มรายการอาหารตามท้องถิ่นได้
 57.บ้านมะนาวหวาน  เด็กได้รับโภชนาการอาหารที่ครบ 5 หมู่ มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ตามวัย  ไมมี  ไม่มี
 58.บ้านยางราก  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน  -  -
 59.บ้านยางโทน  นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์  -ความล่าช้าเรื่องงบประมาณอาหารกลางวัน ไม่ทันวันแรกของการเปิดภาคเรียน -จำนวนงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อจำนวนยอดนักเรียนปัจจุบัน เนื่องจากโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณตามยอดนักเรียนที่เปิดเรียนวันเเรก แต่เนื่องจากข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 มีจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง อบต.เรียบร้อยแล้วเพื่อขอรับงบประมาณตามรายหัวนักเรียนปัจจุบัน แต่ยังคงได้รับงบประมาณ เท่าเดิม  -อบต. ควรมีระบบบริหารจัดการที่รวดเร็วให้ทันเวลาต่อการเปิดภาคเรียน และบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอต่อนักเรียนเพิ่มขึ้น
 60.บ้านราษฎร์บำรุง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ  -  ต้องการงบประมาณสนับสนุนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 61.บ้านลังกาประชาสรรค์  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนทุกวัน  -  -
 62.บ้านลำสนธิ  1.นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานครบทุกคน 2.นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 3.นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน  ราคาอาหารแพงเช่นเนื้อสัตว์ต่างๆ  -
 63.บ้านลำโกฎิทอง  นักเรียนได้รับอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการครบทุกคน  -  -
 64.บ้านลำโป่งเพชร  นักเรียนได้รับประทานอาหารทุกคนได้รับโภชนาการตามวัยและถูกสุขอนามัย  งบประมาณมาไม่ทันตามความต้องการ  ควรจัดงบประมาณให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน
 65.บ้านวังก้านเหลือง  นักเรียนได้รับอาหารครบตามปริมาณและคุณภาพ  ไม่มี  ไม่มี
 66.บ้านวังตาอินทร์  มีความสำเร็จมากเท่าที่ควร  ไม่มี  เพิ่มรายหัว
 67.บ้านวังทอง  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า ตามหลักโภชนาการทำให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ฺแข็งแรง ปราศจากโรคภัย  ไม่พบปัญหา  -
 68.บ้านวังแขม  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักโภชนาการ  -  -
 69.บ้านศรีเมือง  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่หลากหลาย มีทั้ง อาหารคาว หวาน ผลไม้ ใน 1 อาทิตย์ เปลี่ยนเมนูไม่ให้เด็กนักเรียนกินอาหารที่ซ้ำกัน และมีเพียงพอ กินหมดแล้วมาตักเติมได้ใหม่  การได้รับงบประมาณจากหน่วยงานล่าช้า ไม่ทันก่อนเปิดภาคเรียน  -
 70.บ้านสระเพลง  ประสบความสำเร็จดี  -  -
 71.บ้านสวนมะเดื่อ  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  -  -
 72.บ้านสหพันธ์อ่างทอง  นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย  นักเรียนบางคนมีภาวะอ้วน เนื่องจากผู้ปกครองไปค่อยให้ความสนใจในเรื่องโภชนาการ  -
 73.บ้านสันตะลุง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 74.บ้านหนองขาม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และมีประโยชน์  -  -
 75.บ้านหนองจาน  อาหารมีคุณภาพ นักเรียนกินอิ่ม  -  -
 76.บ้านหนองตะแบก  เด็กมีร่างกาย สุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพร่างกายที่สมส่วน  ไม่มี  ไม่มี
 77.บ้านหนองบง  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำเร็จตามเป้าหมาย และได้รับการจัดการสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ครบตามจำนวนนักเรียน 100%  ได้รับงบประมาณล่าช้า  -
 78.บ้านหนองประดู่  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และมีความเจริญเติมโตตามวัย  ไมีมี  -
 79.บ้านหนองปล้อง  เด็กได้กินอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอ  ไม่พบปัญหาและอุปสรรค  -
 80.บ้านหนองปลาไหล  นักเรียนได้รับสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน  ไม่มี  ไม่มี
 81.บ้านหนองปีกนก  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางครบตามหลักโภชนาการและได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 82.บ้านหนองมะค่า  -  -  -
 83.บ้านหนองหัวช้าง  -  -  -
 84.บ้านหนองเกตุ  -  -  -
 85.บ้านหนองเสมา  นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน 100%  -  -
 86.บ้านหนองโกวิทยา  นักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันอย่างที่มีประโยชน์ตามโภชนาการและมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ  ไม่มี  ไม่มี
 87.บ้านหนองโพธิ์  เด็กๆได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนและถูกหลักอนามัยทุกคน  ไม่มีอุปรรค  -
 88.บ้านหนองไก่ห้าว  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน ทุกวัน  งบประมาณมาล้าช้า  -
 89.บ้านหนองไทร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียนครบทุกคน  ไม่มี  ไม่มี
 90.บ้านห้วยดีเลิศ  นักเรียนได้รับประทานอาหารสารอาหารที่เพียงพอ ต่อความต้องการ  ไม่มี  ไม่มี
 91.บ้านห้วยนา  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี มีทุโภชนาการในระดับ ปกติ  -  -
 92.บ้านห้วยสะอาด  จัดทำอาหารถูกหลักโภชนาการ  ไม่มีค่ะ  สำนักงานเขตพื้นที่มีการตรวจสอบอาหารกลางวันโรงเรียนเป็นอย่างดีค่ะ
 93.บ้านห้วยสาราม  นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ  ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันล่าช้า เนื่องจากต้องรอข้อมูลนักเรียนจากระบบ DMC ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของทุกปี อบต.จึงจะสามารถจัดสรรงบประมาณตามจำนวนนักเรียนท่ี่มีได้  -
 94.บ้านห้วยเขว้า  อาหารกลางวันที่นักเรียนได้รับพอเพียง  แมลงวันในเขตโรงเรียนมีเยอะในบางวัน บางสัปดาห์  -
 95.บ้านห้วยใหญ่  ไม่มี  ไม่มี  ไม่มี
 96.บ้านหัวลำ  นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาได้รับประทานอาหารทุกคน และได้รับโภชนาการครบ  -  -
 97.บ้านเกาะรัง  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทั้ง 5 หมู่ มีพัฒนาการด้านร่างกายเพิ่มมากขึ้น มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความพร้อมในการเรียนและทำกิจกรรมต่าง ๆ  อุปกรณ์ในการทำอาหารไม่พอ ในบางครั้งเมนูอาหารที่มีหลายขั้นตอนทำให้อาหารเสร็จช้ากว่าที่ควร  เมนูในเว็บไซต์ไทยสคูลลันช์มีน้อยเกินไป บางเมนูทางโรงเรียนทำแต่ให้มีให้ลงในระบบ จำเป็นต้องเลือกเมนูอื่นที่ใกล้เคียงแทน อยากให้เว็บไซต์ไทยสคูลลันช์เพิ่มเมนูอาหาร
 98.บ้านเขาขวาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนอย่างมีคุณภาพ  -  -
 99.บ้านเขาตะแคง  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน และอาหารมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ  -  - จัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้นจาก 20 บาท เนื่องจากวัตถุดิบประกอบอาหารราราสูงขึ้น
 100.บ้านเขายายกะตา  ----  ----  ---
 101.บ้านเขารวก  นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 (ชื่อเดิมอนุบาล 1) ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ตามที่โรงเรียนได้ดำเนินการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  -  -
 102.บ้านเขาราบ  นักเรียนได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ สุขภาพร่างกายแข็ง  -  -
 103.บ้านเขาสมโภชน์  -  -  -
 104.บ้านเขาหมูมัน  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน เมนูหลากหลายในปริมาณที่เพียงพอและสามารถผลัดเปลี่ยนนำกลับไปรับประทานที่บ้านในตอนเย็นได้อีก  -  ควรมีการเร่งรัดให้งบประมาณอาหารกลางวันทันวันเปิดภาคเรียน
 105.บ้านเขาแหลม  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  ครูต้องซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารทุกวันตอนเย็น  -
 106.บ้านเนินทอง  นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ทุกคน ทุกวัน 100%  -  -
 107.บ้านเหวตาบัว  อยู่ในระดับดี  บริเวณ สถานที่โรงอาหารยังขาดงบประมาณปรับปรุง  อยากให้มีงบประมาณการปรับปรุงโรงอาหาร
 108.บ้านแหลมชนแดน  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และรับประทานอิ่มและเพียงพอทุกวัน  บริเวณโรงอาหารคับแคบไม่พอเพียงกับจำนวนนักเรียนที่พักรับประทานอาหารพร้อมกัน  ควรมีงบประมาณสนับสนุนในด้านอาคารสถานที่โครงการอาหารกลางวัน
 109.บ้านโกรกรกฟ้า  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยและครบถ้วนตามหลักโภชนากาาร  -  -
 110.บ้านโคกกลาง  นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วน และถูกสุขลักษณะ  -  ควรเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
 111.บ้านโคกแสมสาร  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง เจริญเติบโตได้อย่างสมวัย  โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากตลาดสดมาก ทำให้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการได้ของที่สดและใหม่มาประกอบอาหาร  บางครั้งการใช้โปรแกรม thai school lunch ในการประกอบอาหารทำให้เกิดความยุ่งยากเนื่องจากบริบทแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน
 112.บ้านโค้งรถไฟ  นักเรียนมีอาหารรับประทานอย่างพอเพียง ถูกหลักโภชนการและครบทั้ง 5 หมู่  -  -
 113.บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์  ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน "ดีเด่น" ระดับประเทศ ประจำปี 2560  ไม่มี  ไม่มี
 114.บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน  -  -
 115.บ้านใหม่สามัคคี  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  ไม่มี  -
 116.บ้านใหม่โสพิมพ์  นักเรียนได้รับอาหารครบตามหลักโภชนาการ  งบประมาณมีจำนวนกัด  ขอเพิ่มงบประมาณจากเดิม ร้อยละ 25
 117.บ้านไร่ทรัพย์เจริญ  เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง ให้มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข  -  -
 118.บ้านไร่พัฒนา  นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่วนใหญ่มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์  นักเรียนบางคนยังมีภาวะทุพโภชนาการ  อยากให้มีงบประมาณสนับสนุนอาหารเช้า สำหรับนักเรียน
 119.พรหมรังษี  อาหารกลางวันมีปริมาณ และ คุณภาพ ที่เหมาะสมกับนักเรียน  --  --
 120.วัดดำรงบุล  นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานครบทุกคน คุณค่าทางอาหารถูกหลักโภชนาการ  -  -
 121.วัดมณีศรีโสภณ  เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในแต่ละวันอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน  -  -
 122.วัดศิริบรรพต  อาหารเพียงพอสำหรับนักเรียน  -  -
 123.วัดสว่างอารมณ์  เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทุกคน  การจัดเมนูตามโปรแกรม thai school lunch บางครั้งเมนูที่เราจัด ตามโปรแกรมที่ให้มา ก็ทำให้มีปริมาณสารอาหาร บางอย่าง มากน้อยต่างกันไป  การจัดสำรับ ตามโปรแกรม thai school lunch
 124.วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม  นักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์และครบตามหลักโภชนาการทุกวัน  - ในการจัดทำอาหารในหนึ่งสัปดาห์อาจมีการสลับเมนูในบางวันเนื่องจากหาวัตถุดิบไม่ได้  -
 125.วัดสุนทรเทพคีรี  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ อาหารเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  -  -
 126.วัดหนองตามิ่ง  อาหารกลางวันเพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคน  ราคาวัตถุดิบมีการปรับราคาขึ้นลง  การจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันควรดูราคาวัตถุดิบเป็นหลัก
 127.วัดหนองนา  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ทุกวัน ทุกคน  -  -
 128.วัดโคกสลุง  นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางสารอาหาร และมีประโยชน์ต่อร่างกาย  -  -
 129.วัดโพธิ์งาม  นักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอาการอย่างครบ 5 หมู่และมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  -  ควรมีการจัดสรรงบประมานอาหารกลางวันให้ทันช่วงเวลาเปิดเทอม
 130.หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา  นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ และได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ  -  -
 131.อนุบาลท่าหลวง  1.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน 2. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีสุขภาพจิตดี 3. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดและถูกหลักโภชนาการ 4. นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  -  -
 132.อนุบาลพัฒนานิคม  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  บางทีได้รับเงินสนับสนุนจากเทศบาลช้า  อยากให้เงินสนับสนุนออกทันก่อนเปิดภาคเรียน
 133.อนุบาลลำนารายณ์  1. โรงเรียนดำเนินการจัดการตามโครงการอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม School lunch จัดทำสำรับอาหาร 2. โรงเรียนดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสถูกต้องตามระเบียบฯ 3. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ 100 เปอร์เซนต์ อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน เหมาะสมวัยถูกสุขลักษณะ  การได้รับเงินงบประมาณที่ไม่ทันเปิดเรียนในแต่ละภาคเรียน  จัดสรร/โอนเงินงบประมาณให้แก่โรงเรียนให้ทันเปิดเรียนเพื่อโรงเรียนจะได้บริหารจัดการดำเนินการตามโครงการได้อย่างมีปรัสิทธิภาพ
 134.อนุบาลวัดหนองม่วง  - นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบทุกคน คิดเป็น 100 เปอร์เซน - อาหารมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ เหมาะสมกับนักเรียน  -  -
 135.อนุบาลสระโบสถ์  นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างอิ่มหนำและครบตามหลักโภชนาการทุกคน  ด้านบุคลากรและผู้รับผิดชอบ  สมควรให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านโภชนาการประจำโรงเรียน
 136.อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)  นร.ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ มีความเพียงพอ ส่งผลต่อสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 100 %  ไม่มี  หน่วยรัฐควรจัดสรรอัตรานักโภชนาการแก่โรงเรียน
 137.อนุบาลโคกเจริญ  นักเรียนได้รับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอและมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดี  -  -
 138.ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)  ดำเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ มีการจัดอาหารเช้าให้นักเรียนด้วย โดยใช้งบจากเงินบริจาคโดยมรวัตถุประสงค์  -  -

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net