โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
14.การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
โรงเรียน
มี ไม่มี
ผู้นิเทศ ความถี่ในการนิเทศ
สม่ำเสมอ นานๆ ครั้ง
ดูรายงาน
 1.กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน ผู้แทนต้นสังกัด
-
 2.กลางหมื่นสงเคราะห์
-
 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธไสยาสน์
-
 3.กาฬสินธุ์พิทยาสัย
-
 ผู้บริหารโรงเรียนและ สพป.
-
 4.กุดครองวิทยาคาร
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 5.กุดลิงวิทยาคม
-
 ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1
-
 6.กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 7.ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
-
 ประธานกลุ่มเครือข่าย
-
 8.ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
-
 ประธานกลุ่มเครือข่ายเป็นตัวแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
-
 9.ค้อจารย์วิทยา
-
 อบต.หนองช้าง
-
 10.คอนเรียบอนุกูล
-
 ประธานกลุ่มเครือข่าย, คณะกรรมการระดับจังหวัด
-
 11.ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว
-
 ประธานกลุ่มเครือข่าย รองประธานกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 12.คำคาราษฎร์บำรุง
-
 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากเขตพื้นที่
-
 13.คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 14.คำประถมนิคมสงเคราะห์
-
 ผู้บริหารโรงเรียนและ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
-
 15.คำปลาฝาโนนชัย
-
 1. ประธานกลุ่มเครือข่าย 2. ตัวแทนเทศบาลตำบลขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
-
 16.คำหุ่งราษฎร์บำรุง
-
 รอง ผอ.สพป.กส1
-
 17.คำแคนราษฎร์วิทยา
-
 ประธานกลุ่มเครือข่ายสามชัย
-
 18.คำแคนวิทยา
-
 รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
-
 19.คำโพนคำม่วงวิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 20.คำโพนทองราษฎร์นิยม
-
 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 /ศึกษานิเทศก์
-
 21.คำไผ่สงเคราะห์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 22.ชุมชนนาจารย์วิทยา
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 23.ชุมชนนามะเขือวิทยา
-
 ศึกษานิเทศประจำกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
-
 24.ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
-
 ศึกษานิเทศประจำกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
-
 25.ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
-
 นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์ แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
-
 26.ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 27.ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
-
 ผู้อำนวนการโรงเรียน
-
 28.ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 29.ชุมชนแก้งคำวิทยา
-
 ผอ.รร
-
 30.ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
-
 คณะกรรมการจากเขตพื้นที่และคณะกรรมการจากกลุ่มเครือข่าย
-
 31.ดงน้อยวิทยา
-
 ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
-
 32.ดงน้อยสงเคราะห์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาโสมพะมิตร
-
 33.ดงพยุงสงเคราะห์
-
 คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายดอนจาน ,องค์การบริหารส่วนตำบลดงพยุง,รพ.ส่งเสริมสุขภาพดงเจริญ
-
 34.ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
-
 คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายดอนจาน ,องค์การบริหารส่วนตำบลดงพยุง,รพ.ส่งเสริมสุขภาพดงเจริญ
-
 35.ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 36.ดงเมืองวิทยาคาร
-
 รอง ผอ.สพป./ศน./คณะกรรมการกลุ่ม
-
 37.ดงไร่ราษฎร์พัฒนา
-
 คณะกรรมการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากา
-
 38.ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
-
 รองผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
-
 39.ดอนหวายราษฎร์บำรุง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน,คณะทำงาน นิเทศ ติดตาม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-
 40.ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์
-
 คณะกรรการจากเขต
-
 41.ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์
-
 ศึกษานิเทศ/ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-
 42.ด่านใต้วิทยา
-
 ผู้อำนวยการ ผู้บริหารท้องถิ่น
-
 43.ถ้ำปลาวิทยายน
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 44.ท่ากลางแจ้งจมวิทยา
-
 รอง ผอ.สพป.กส.เขต1
-
 45.ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา
-
 ผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนการศึกษา อบต.สำราญใต้
-
 46.ท่านาจานวิทยา
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 47.ท่าลำดวนประชาบำรุง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารอาหารกลางวันของโรงเรียน
-
 48.ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการกลุ่มเครือข่าย
-
 49.ท่าแสงวิทยายน
-
 ผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายฯ
-
 50.ท่าไคร้สามัคคี
-
 ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์
-
 51.ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
-
 ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน
-
 52.นาขามร่วมราษฎร์บำรุง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 53.นาคูณวิทยา
-
 หัวหน้ากลุ่มเครือข่าย
-
 54.นาจำปา
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 55.นาบึงราษฎร์สงเคราะห์
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 56.นามนราษฎร์นุเคราะห์
-
 คณะกรรมการออกกำกับและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาประจำปี 2562
-
 57.นามลวิทยาคาร
-
 รองสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์
-
 58.นาสีนวลโสกทรายวิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้อำนวยการเขตฯ/รองผู้อำนวยการเขตฯ/ศึกษานิเทศน์
-
 59.นาโกวิทยา
-
 ผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายที่ได้รับแต่งตั้งจาก สพป.กส. 1
-
 60.น้ำจั้นราษฎร์บำรุง
-
 คณะกรรมการกลุ่มเครือข่าย คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ คณะกรรมการระดับจังหวัด
-
 61.นิคมลำปาววิทยา
-
 ศึกษานิเทศน์
-
 62.บ้านกุดแห่
-
 รอง ผอ.สพป.กส1
-
 63.บ้านคำเชียงวัน
-
 คณะกรรมการกลุ่มโนนนาทอง
-
 64.บ้านคำเม็ก
-
 ประธานกลุ่มเครือข่าย
-
 65.บ้านดอนสนวน
-
 ประธานกลุ่มเครือข่ายโสมพะมิตรพร้อมคณะและศึกษานิเทศจากศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
-
 66.บ้านต้อนวิทยาคาร
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 67.บ้านท่างาม
-
 รองผอ.เขต หัวหน้ากองการศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่าย
-
 68.บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 69.บ้านนาวิทยาคม
-
 ท้องถิ่นอำเภอดอนจาน
-
 70.บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร
-
 ประธานและคณะกรรมการกลุ่มเครื่อข่าย
-
 71.บ้านม่วงวิทยาคม
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
-
 72.บ้านม่วงวิทยายน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน และประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาดอนจาน
-
 73.บ้านลาดวิทยาเสริม
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ/สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
-
 74.บ้านสว่าง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 75.บ้านหนองกุงกลาง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
-
 76.บ้านหนองกุงน้อย
-
 ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
-
 77.บ้านหนองกุงใหญ่
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่
-
 78.บ้านหนองช้าง
-
 คณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษา
-
 79.บ้านหนองม่วง
-
 คณะกรรมจากเขตพื้นที่
-
 80.บ้านหนาดสงเคราะห์
-
 คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายที่ได้รับมอบหมาย
-
 81.บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง
-
 ประธานกลุ่ม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่
-
 82.บ้านห้วยยาง
-
 สาธารณสุขจังหวัด
-
 83.บ้านห้วยแสง
-
 ประธานกลุ่มเครือข่ายและคณะผู้บริหารโรงเรียน
-
 84.บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี
-
 คณะกรรมการตรวจสอบอาหารกลางวันระดับเขตพื้นที่
-
 85.บ้านเหล่าค้อ
-
 สพป.กส1
-
 86.บ้านแกวิทยายน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 87.บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
-
 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
-
 88.บ้านแวงประชารัฐบำรุง
-
 ประธานกลุ่มเครือข่าย
-
 89.บ้านโคกกว้าง
-
 ศึกษานิเทศก์
-
 90.บ้านโคกใส
-
 ประธานกลุ่มเครือข่าย
-
 91.บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 92.บ้านโนนโพธิ์ศรี
-
 ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา
-
 93.บ้านโหมนสงเคราะห์
-
 ผอ.รร./สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 /เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
-
 94.บึงวิชัยสงเคราะห์
-
 ผู้บริหารในกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่การศึกษา
-
 95.บึงสว่างวิทยาคม
-
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ประธานกลุ่มเครือข่าย
-
 96.บึงไฮโนนสวางวิทยา
-
 รอง ผอ.เขตฯ ,ประธานกลุ่มเครือข่าย และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
-
 97.ปลาเค้าวิทยาคาร
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 98.ปากน้ำราษฎร์บำรุง
-
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
-
 99.พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง
-
 รองผู้อำนวยการ สพป.กส.1
-
 100.ภูปอวิทยา
-
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
-
 101.ม่วงคำราษฎร์สามัคคี
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 102.วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์
-
 ผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายฯ
-
 103.สงยางสงเปลือยวิทยาคม
-
 ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรจาก สพป.กส.เขต1
-
 104.สหัสขันธ์วิทยาคม
-
 รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา /ประธานกลุ่ม
-
 105.สองห้องราษฎร์บูรณะ
-
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
-
 106.สะอาดประชาสรรพ์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 107.สะอาดสมศรีวิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียนและกรรมการกลุ่มเครือข่าย
-
 108.สะอาดโนนงามวิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 109.สะอาดไชยศรี
-
 นายปรีชา คำภาบุตร
-
 110.สามชัยอุดมวิทย์
-
 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัย
-
 111.สามัคคีสำราญวิทย์
-
 รองผอฺ.เขต
-
 112.สายป่าแดงวิทยา
-
 ศึกษานิเทศ
-
 113.สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน)
-
 ศึกษานิเทศ
-
 114.สำเริงวิทยา
-
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
-
 115.สิงห์สะอาด
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 116.หนองกุงวิทยาคม
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 117.หนองตุวิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 118.หนองทุ่มสงเคราะห์
-
 ศึกษานิเทศน์
-
 119.หนองบัวราษฎร์นิยม
-
 คณะกรรมการกลุ่มพัฒนาการศึกษาโปงลาง
-
 120.หนองบัวโจดดงลิงวิทยา
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 121.หนองพอกวิทยายน
-
 ประธานกลุ่มเครือข่ายโดยสำนักงานเขตมอบหมาย
-
 122.หนองหัวช้าง
-
 ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ
-
 123.หนองแคนวิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน,เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลดอนจาน,คณะกรรมการระดับชุมชน
-
 124.หนองแซงวิทยา
-
 ศึกษานิเทศและประทานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกาาสามชัย
-
 125.หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
-
 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษากลุ่มฟ้าแดดสงยางและคณะกรรมการ
-
 126.หนองแวงประชานุกูล
-
 ประธานกลุ่มเครือข่าย
-
 127.หนองแวงเหนือ
-
 ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพุทธไสยาสน์
-
 128.หนองแวงแสน
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 129.หนองแสงราษฎร์พัฒนา
-
 ผู้บริหาร/และคณะกรรมการกลุ่มเครือข่าย
-
 130.หนองโพนวิทยายน
-
 ประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาโปรงลาง
-
 131.หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง)
-
 ประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาโปรงลาง
-
 132.หนองโพนโนนสมบูรณ์
-
 ผอ.โรงเรียน,เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอาหารกลางวันจาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
-
 133.ห้วยตูมวิทยาคาร
-
 ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพุทธไสยาสน์
-
 134.ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
-
 ศึกษานิเทศน์
-
 135.หัวขวาวิทยา
-
 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่
-
 136.หัวคูประชาอุทิศ
-
 อบต.ดงพยุง
-
 137.หามแหโพนทองวิทยาคม
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 138.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 139.อนุบาลกาฬสินธุ์
-
 เจ้าหน้าที่ สพป
-
 140.เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม
-
 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
-
 141.เชียงเครือวิทยาคม
-
 ผอ.โรงเรียน
-
 142.เสมาสามัคคี
-
 ผู้บริหาร,คณะการกลุ่มเครือข่ายเมืองฟ้าแดด
-
 143.เหล่าสูงวิทยา
-
 ประธานกลุ่มและผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 144.เหล่าหลวงวิทยาคาร
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 145.เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์
-
 เขตพื้นที่การศึกษา
-
 146.เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 147.แก่งนาขามสามัคคี
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 148.แก้งนางราษฎร์บำรุง
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 149.แกเปะราษฎร์นิยม
-
 ผู้บริหารโรงเรียน/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ
-
 150.โคกกลางราษฎร์พัฒนา
-
 ผู้บริหารสถานศึกษา
-
 151.โคกกลางวิทยา
-
 ผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนการศึกษา อบต.สำราญ
-
 152.โคกก่องวิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 153.โคกคอนวิทยานุกูล
-
 ผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายฯ
-
 154.โคกนางามสามัคคี
-
 ประะธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว
-
 155.โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม
-
 ผู้บริหารโรงเรียน
-
 156.โคกล่ามผดุงวิทย์
-
 รอง ผอ.เขต
-
 157.โคกล่ามวิทยา
-
 ศึกษานิเทศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1(คณะกรรมการกลุ่มเครือข่าย)
-
 158.โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 159.โคกเมยประชาพัฒนา
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 160.โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ
-
 รองผอ.เขต.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1
-
 161.โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
-
 ผู้บริหารโรงเรียน และผู้แทนจาก สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1
-
 162.โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
-
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 ศึกษานิเทศ ประธานกลุ่มเครือข่ายสหั
-
 163.โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 164.โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 165.โนนเมืองประชานุเคราะห์
-
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
 166.โนนเมืองวิทยาคาร
-
 คณะผู้อำนายโรงเรียนที่กลุ่มเครือข่ายฯ และ สพป.กส.1
-
 167.โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
-
 เขตพื้นที่/ประธานกลุ่มฯ/ผู้บริหาร
-
 168.โป่งเชือกศึกษาสถาน
-
 ผู้อำนวยการ
-
 169.โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
-
 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกมลาไสย
-
 170.โพนสวางพิทยาคม
-
 คณะกรรมการสำนักงานเขต
-
 171.โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ)
-
 คณะกรรมการสำนักงานเขต
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net