โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2562 สพป.นครราชสีมา เขต 2
12. มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงิน พัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน
มี ไม่มี
เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพราะ ดูรายงาน
 1.ขามสงเคราะห์
-
-
 2.จักราชราษฎร์สามัคคี
-
-
 3.ชลประทานนาตลิ่งชัน
-
-
 4.ชลประทานบ้านกอโจด
-
-
 5.ชาติวิทยา
-
-
 6.ชุมชนดอนไพล
-
-
 7.ชุมชนบ้านทับสวาย
-
-
 8.ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
-
-
 9.ชุมชนพลับพลา
-
-
 10.ชุมชนวัดรวง
-
-
 11.ชุมชนสว่างวิทยา
-
-
 12.ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)
-
-
 13.บ้านกระทุ่มแท่น
-
-
 14.บ้านกรูด
-
-
 15.บ้านกอกวิทยา
-
-
 16.บ้านกันผม
-
-
 17.บ้านกุดจอกน้อย
-
-
 18.บ้านกุดจอกใหญ่
-
-
 19.บ้านกุดโบสถ์
-
-
 20.บ้านกู่โกสีย์วิทยา
-
-
 21.บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
-
-
 22.บ้านคลองกลาง
-
-
 23.บ้านคลองสารเพชร
-
-
 24.บ้านจอมศรี
-
-
 25.บ้านช่องโค
-
-
 26.บ้านซับตะคร้อ
-
-
 27.บ้านซ่าเลือด
-
-
 28.บ้านดงพลอง
-
-
 29.บ้านดอน
-
-
 30.บ้านดอนพราหมณ์
-
-
 31.บ้านดอนเกตุ
-
-
 32.บ้านดะแลง
-
-
 33.บ้านด่านพัฒนา
-
-
 34.บ้านด่านเกวียน
-
-
 35.บ้านตะกุดเครือปลอก
-
-
 36.บ้านตะคร้อ
-
-
 37.บ้านตะแกรง
-
-
 38.บ้านตะโก
-
-
 39.บ้านตูม
-
-
 40.บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
-
-
 41.บ้านถนนหัก
-
-
 42.บ้านทรัพย์เจริญ
-
-
 43.บ้านทองหลาง
-
-
 44.บ้านท่าตะเคียน
-
-
 45.บ้านท่าตะแบก
-
-
 46.บ้านท่าลาดขาว
-
-
 47.บ้านท่าลี่
-
-
 48.บ้านท่าอ่าง
-
-
 49.บ้านท่าเยี่ยมวิทยา
-
-
 50.บ้านทุ่งหัวขวาน
-
-
 51.บ้านนาตะคุ
-
-
 52.บ้านนาตาวงษ์
-
-
 53.บ้านบิง
-
-
 54.บ้านบึงทับปรางค์
-
-
 55.บ้านบึงพระ
-
-
 56.บ้านบึงไทย
-
-
 57.บ้านบุกระโทก
-
-
 58.บ้านบุวังหว้า
-
-
 59.บ้านปรางค์
-
-
 60.บ้านปอพราน
-
-
 61.บ้านพระ
-
-
 62.บ้านพระนารายณ์
-
-
 63.บ้านพระพุทธ
-
-
 64.บ้านพิชิตคเชนทร์
-
-
 65.บ้านยอกขาม
-
-
 66.บ้านละกอ
-
-
 67.บ้านละลม
-
-
 68.บ้านลุงเขว้า
-
-
 69.บ้านสระซาง
-
-
 70.บ้านสระมะค่า
-
-
 71.บ้านสระมะค่า
-
-
 72.บ้านสระแก้ว
-
-
 73.บ้านสวนปอ
-
-
 74.บ้านสวนหอม
-
-
 75.บ้านสว่างวิทยา
-
-
 76.บ้านสารภี
-
-
 77.บ้านหนองกก
-
-
 78.บ้านหนองกระทุ่ม
-
-
 79.บ้านหนองขาม
-
-
 80.บ้านหนองขามน้อย
-
-
 81.บ้านหนองจระเข้หิน
-
-
 82.บ้านหนองจาน
-
-
 83.บ้านหนองชุมแสง
-
-
 84.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
-
-
 85.บ้านหนองตะไก้
-
-
 86.บ้านหนองนกกวัก
-
-
 87.บ้านหนองนกเขา
-
-
 88.บ้านหนองบอน
-
-
 89.บ้านหนองบัวกลาง
-
-
 90.บ้านหนองบัวโคก
-
-
 91.บ้านหนองบุนนาก
-
-
 92.บ้านหนองปรึก
-
-
 93.บ้านหนองปรือ
-
-
 94.บ้านหนองพลอง
-
-
 95.บ้านหนองม่วง
-
-
 96.บ้านหนองม่วงหวาน
-
-
 97.บ้านหนองม่วงใหญ่
-
-
 98.บ้านหนองยาง
-
-
 99.บ้านหนองลูกควาย
-
-
 100.บ้านหนองสะแก
-
-
 101.บ้านหนองสาย
-
-
 102.บ้านหนองหัวแรด
-
-
 103.บ้านหนองเสาเดียว
-
-
 104.บ้านหนองแมว
-
-
 105.บ้านหนองโพดเพชรพิทยา
-
-
 106.บ้านหนองโสน
-
-
 107.บ้านหนองไทร
-
-
 108.บ้านหนองไผ่
-
-
 109.บ้านหนองไผ่
-
-
 110.บ้านหนองไม้ไผ่
-
-
 111.บ้านหลุ่งตะเคียน
-
-
 112.บ้านหลุ่งประดู่
-
-
 113.บ้านห้วยปอ
-
-
 114.บ้านห้วยแคน
-
-
 115.บ้านหัวทำนบ
-
-
 116.บ้านหัวสะพาน
-
-
 117.บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
-
-
 118.บ้านหินดาด
-
-
 119.บ้านหินโคน
-
-
 120.บ้านเมืองพลับพลา
-
-
 121.บ้านเมืองรัง
-
-
 122.บ้านแสนสุข
-
-
 123.บ้านโกรกไม้แดง
-
-
 124.บ้านโคกพระ
-
-
 125.บ้านโคกพลวง
-
-
 126.บ้านโคกสะอาด
-
-
 127.บ้านโคกสำโรง
-
-
 128.บ้านโค้งกระโดน
-
-
 129.บ้านโจด
-
-
 130.บ้านโนนขี้ตุ่น
-
-
 131.บ้านโนนตาพรม
-
-
 132.บ้านโนนทอง
-
-
 133.บ้านโนนทะยุง
-
-
 134.บ้านโนนปอแดง
-
-
 135.บ้านโนนพฤกษ์
-
-
 136.บ้านโนนพะไล
-
-
 137.บ้านโนนสำราญ
-
-
 138.บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
-
-
 139.บ้านโนนเพชร
-
-
 140.บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
-
-
 141.บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
-
-
 142.บ้านใหม่สมบูรณ์
-
-
 143.บ้านใหม่ไทยเจริญ
-
-
 144.พิมานประชาสันต์
-
-
 145.ภูทองวิทยา
-
-
 146.รักชาติประชาบำรุง
-
-
 147.รัฐการุณวิทยา
-
-
 148.ราษฎร์บำรุง
-
-
 149.ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
-
-
 150.วัดกุดสวาย
-
-
 151.วัดพะโค
-
-
 152.วัดสลักได
-
-
 153.วัดหนองจอก
-
-
 154.วัดหนองนกคุ่ม
-
-
 155.วัดหนองนา
-
-
 156.วัดหนองบัวยอดแก้ว
-
-
 157.วัดหนองพลวง
-
-
 158.วัดหินมงคล
-
-
 159.วัดเหมสูง
-
-
 160.สมบูรณ์วัฒนา
-
-
 161.สมานมิตรวิทยา
-
-
 162.สามัคคีวิทยา
-
-
 163.หนองพลวงพิทยา
-
-
 164.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
-
-
 165.อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
-
-
 166.อรพิมพ์วิทยา
-
-
 167.อำนวยศิลป์สารกิจ
-
-
 168.เทียมนครวิทยา
-
-
 169.เพชรมาตุคลา
-
-
 170.เสมาอุปถัมภ์
-
-
 171.โคกวังวนวิทยา
-
-
 172.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
-
-
 173.โนนตาวิทย์
-
-
 174.ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ
-
-
 175.ไทรทอง
-
-

ตรวจตาราง

Powered By www.thaieducation.net