แอดมินประจำเขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่ แอดมินเขต จำนวนโรงเรียน Map เปิดดูเขต เปิดดูโรงเรียน
1.  สพป.กระบี่   210
2.  สพป.กรุงเทพมหานคร   37
3.  สพป.กาญจนบุรี เขต 1   139
4.  สพป.กาญจนบุรี เขต 2   100
5.  สพป.กาญจนบุรี เขต 3   80
6.  สพป.กาญจนบุรี เขต 4   91
7.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1   171
8.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2   165
9.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3   199
10.  สพป.กำแพงเพชร เขต 1   203
11.  สพป.กำแพงเพชร เขต 2   184
12.  สพป.ขอนแก่น เขต 1   153
13.  สพป.ขอนแก่น เขต 2   208
14.  สพป.ขอนแก่น เขต 3   179
15.  สพป.ขอนแก่น เขต 4   175
16.  สพป.ขอนแก่น เขต 5   255
17.  สพป.จันทบุรี เขต 1   82
18.  สพป.จันทบุรี เขต 2   106
19.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1   138
20.  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2   147
21.  สพป.ชลบุรี เขต 1   82
22.  สพป.ชลบุรี เขต 2   112
23.  สพป.ชลบุรี เขต 3   81
24.  สพป.ชัยนาท   162
25.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   223
26.  สพป.ชัยภูมิ เขต 2   262
27.  สพป.ชัยภูมิ เขต 3   188
28.  สพป.ชุมพร เขต 1   108
29.  สพป.ชุมพร เขต 2   119
30.  สพป.ตรัง เขต 1   132
31.  สพป.ตรัง เขต 2   135
32.  สพป.ตราด   106
33.  สพป.ตาก เขต 1   108
34.  สพป.ตาก เขต 2   121
35.  สพป.นครนายก   131
36.  สพป.นครปฐม เขต 1   121
37.  สพป.นครปฐม เขต 2   118
38.  สพป.นครพนม เขต 1   249
39.  สพป.นครพนม เขต 2   181
40.  สพป.นครราชสีมา เขต 1   143
41.  สพป.นครราชสีมา เขต 2   175
42.  สพป.นครราชสีมา เขต 3   183
43.  สพป.นครราชสีมา เขต 4   179
44.  สพป.นครราชสีมา เขต 5   213
45.  สพป.นครราชสีมา เขต 6   181
46.  สพป.นครราชสีมา เขต 7   225
47.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1   109
48.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2   189
49.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3   230
50.  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4   133
51.  สพป.นครสวรรค์ เขต 1   162
52.  สพป.นครสวรรค์ เขต 2   145
53.  สพป.นครสวรรค์ เขต 3   197
54.  สพป.นนทบุรี เขต 1   32
55.  สพป.นนทบุรี เขต 2   63
56.  สพป.นราธิวาส เขต 1   148
57.  สพป.นราธิวาส เขต 2   117
58.  สพป.นราธิวาส เขต 3   75
59.  สพป.น่าน เขต 1   176
60.  สพป.น่าน เขต 2   145
61.  สพป.บึงกาฬ   211
62.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   201
63.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 2   229
64.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3   214
65.  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4   192
66.  สพป.ปทุมธานี เขต 1   102
67.  สพป.ปทุมธานี เขต 2   67
68.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   120
69.  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   89
70.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1   118
71.  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2   111
72.  สพป.ปัตตานี เขต 1   136
73.  สพป.ปัตตานี เขต 2   115
74.  สพป.ปัตตานี เขต 3   67
75.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1   177
76.  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2   158
77.  สพป.พะเยา เขต 1   83
78.  สพป.พะเยา เขต 2   125
79.  สพป.พังงา   136
80.  สพป.พัทลุง เขต 1   116
81.  สพป.พัทลุง เขต 2   114
82.  สพป.พิจิตร เขต 1   133
83.  สพป.พิจิตร เขต 2   123
84.  สพป.พิษณุโลก เขต 1   114
85.  สพป.พิษณุโลก เขต 2   123
86.  สพป.พิษณุโลก เขต 3   163
87.  สพป.ภูเก็ต   49
88.  สพป.มหาสารคาม เขต 1   196
89.  สพป.มหาสารคาม เขต 2   221
90.  สพป.มหาสารคาม เขต 3   145
91.  สพป.มุกดาหาร   244
92.  สพป.ยะลา เขต 1   111
93.  สพป.ยะลา เขต 2   68
94.  สพป.ยะลา เขต 3   32
95.  สพป.ยโสธร เขต 1   187
96.  สพป.ยโสธร เขต 2   184
97.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1   230
98.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2   331
99.  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3   214
100.  สพป.ระนอง   79
101.  สพป.ระยอง เขต 1   114
102.  สพป.ระยอง เขต 2   87
103.  สพป.ราชบุรี เขต 1   173
104.  สพป.ราชบุรี เขต 2   147
105.  สพป.ลพบุรี เขต 1   151
106.  สพป.ลพบุรี เขต 2   138
107.  สพป.ลำปาง เขต 1   94
108.  สพป.ลำปาง เขต 2   106
109.  สพป.ลำปาง เขต 3   93
110.  สพป.ลำพูน เขต 1   94
111.  สพป.ลำพูน เขต 2   81
112.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1   258
113.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2   180
114.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3   198
115.  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4   210
116.  สพป.สกลนคร เขต 1   175
117.  สพป.สกลนคร เขต 2   255
118.  สพป.สกลนคร เขต 3   182
119.  สพป.สงขลา เขต 1   138
120.  สพป.สงขลา เขต 2   126
121.  สพป.สงขลา เขต 3   193
122.  สพป.สตูล   159
123.  สพป.สมุทรปราการ เขต 1   72
124.  สพป.สมุทรปราการ เขต 2   71
125.  สพป.สมุทรสงคราม   69
126.  สพป.สมุทรสาคร   102
127.  สพป.สระบุรี เขต 1   120
128.  สพป.สระบุรี เขต 2   135
129.  สพป.สระแก้ว เขต 1   145
130.  สพป.สระแก้ว เขต 2   118
131.  สพป.สิงห์บุรี   97
132.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1   135
133.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 2   133
134.  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3   126
135.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1   119
136.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2   180
137.  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3   154
138.  สพป.สุรินทร์ เขต 1   292
139.  สพป.สุรินทร์ เขต 2   218
140.  สพป.สุรินทร์ เขต 3   233
141.  สพป.สุโขทัย เขต 1   124
142.  สพป.สุโขทัย เขต 2   162
143.  สพป.หนองคาย เขต 1   154
144.  สพป.หนองคาย เขต 2   105
145.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1   201
146.  สพป.หนองบัวลำภู เขต 2   103
147.  สพป.อ่างทอง   144
148.  สพป.อำนาจเจริญ   252
149.  สพป.อุดรธานี เขต 1   219
150.  สพป.อุดรธานี เขต 2   194
151.  สพป.อุดรธานี เขต 3   203
152.  สพป.อุดรธานี เขต 4   143
153.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   143
154.  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2   76
155.  สพป.อุทัยธานี เขต 1   83
156.  สพป.อุทัยธานี เขต 2   125
157.  สพป.อุบลราชธานี เขต 1   239
158.  สพป.อุบลราชธานี เขต 2   217
159.  สพป.อุบลราชธานี เขต 3   209
160.  สพป.อุบลราชธานี เขต 4   142
161.  สพป.อุบลราชธานี เขต 5   254
162.  สพป.เชียงราย เขต 1   104
163.  สพป.เชียงราย เขต 2   146
164.  สพป.เชียงราย เขต 3   139
165.  สพป.เชียงราย เขต 4   133
166.  สพป.เชียงใหม่ เขต 1   86
167.  สพป.เชียงใหม่ เขต 2   140
168.  สพป.เชียงใหม่ เขต 3   154
169.  สพป.เชียงใหม่ เขต 4   86
170.  สพป.เชียงใหม่ เขต 5   99
171.  สพป.เชียงใหม่ เขต 6   100
172.  สพป.เพชรบุรี เขต 1   91
173.  สพป.เพชรบุรี เขต 2   123
174.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   131
175.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2   127
176.  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3   189
177.  สพป.เลย เขต 1   142
178.  สพป.เลย เขต 2   157
179.  สพป.เลย เขต 3   107
180.  สพป.แพร่ เขต 1   114
181.  สพป.แพร่ เขต 2   122
182.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   132
183.  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2   176

จำนวนโรงเรียน 26,970

จำนวน(โรงเรียน) ขนาดโรงเรียน นักเรียน จำนวน(โรงเรียน)
26969 0 0 10
1 1 - 20 759
2 21 - 40 2166
3 41 - 60 3574
4 61 - 80 3662
5 81 - 100 3204
6 101 - 120 2527
7 121 ขึ้นไป 11067
     
***หมายเหตุ : โรงเรียนที่ไม่รายงานภาวะทุพโภชนาการ จะไม่สามารถจำแนกประเภทโรงเรียนได้

จำนวนโรงเรียนแยกตามภาค

ภาค จำนวน
ภาคกลาง + ภาคตะวันตก   3,814
ภาคตะวันออก   1,547
ภาคเหนือ   5,664
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   12,148
ภาคใต้   3,797

Powered By www.thaieducation.net