รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวัน
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ

***ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)***

ร้อยละ เขตพื้นที่ แอดมินเขต จำนวนโรงเรียน ยืนยันข้อมูล เปิดดูเขต รายงานสรุป
100.00  1.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 140 140
100.00  2.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 109 109
100.00  3.สพป.พิษณุโลก เขต 2 123 123
100.00  4.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 197 197
100.00  5.สพป.ลำปาง เขต 1 94 94
100.00  6.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 210 210
100.00  7.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 188 188
100.00  8.สพป.ราชบุรี เขต 2 147 147
100.00  9.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 138 138
100.00  10.สพป.สงขลา เขต 1 138 138
100.00  11.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 100 100
100.00  12.สพป.ขอนแก่น เขต 4 175 175
100.00  13.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 198 198
100.00  14.สพป.ลำปาง เขต 2 106 106
100.00  15.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 199 199
100.00  16.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 214 214
100.00  17.สพป.ชัยนาท 162 162
100.00  18.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 203 203
100.00  19.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 177 177
100.00  20.สพป.เลย เขต 3 107 107
100.00  21.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 86 86
100.00  22.สพป.เชียงราย เขต 3 139 139
100.00  23.สพป.ลพบุรี เขต 1 151 151
100.00  24.สพป.สระแก้ว เขต 2 118 118
100.00  25.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 214 214
100.00  26.สพป.สกลนคร เขต 2 255 255
100.00  27.สพป.ยะลา เขต 3 32 32
100.00  28.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 223 223
100.00  29.สพป.มุกดาหาร 244 244
100.00  30.สพป.ระนอง 79 79
100.00  31.สพป.ภูเก็ต 49 49
100.00  32.สพป.นครราชสีมา เขต 2 175 175
100.00  33.สพป.น่าน เขต 1 176 176
100.00  34.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 127 127
100.00  35.สพป.เพชรบุรี เขต 1 91 91
100.00  36.สพป.ชุมพร เขต 1 108 108
100.00  37.สพป.สกลนคร เขต 3 182 182
100.00  38.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 89 89
100.00  39.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 230 230
100.00  40.สพป.มหาสารคาม เขต 1 196 196
100.00  41.สพป.กระบี่ 210 210
100.00  42.สพป.แพร่ เขต 1 114 114
100.00  43.สพป.สุโขทัย เขต 2 162 162
100.00  44.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 154 154
100.00  45.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 209 209
100.00  46.สพป.เชียงราย เขต 4 133 133
100.00  47.สพป.ยโสธร เขต 2 184 184
100.00  48.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 120 120
100.00  49.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 158 158
100.00  50.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 154 154
100.00  51.สพป.พิจิตร เขต 2 123 123
100.00  52.สพป.ยะลา เขต 2 68 68
100.00  53.สพป.ตรัง เขต 1 132 132
100.00  54.สพป.หนองคาย เขต 1 154 154
100.00  55.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 176 176
100.00  56.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 126 126
100.00  57.สพป.พะเยา เขต 1 83 83
100.00  58.สพป.ยะลา เขต 1 111 111
100.00  59.สพป.ปัตตานี เขต 1 136 136
100.00  60.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 217 217
100.00  61.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 131 131
100.00  62.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 133 133
100.00  63.สพป.สตูล 159 159
100.00  64.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 142 142
100.00  65.สพป.ชลบุรี เขต 1 82 82
100.00  66.สพป.สระบุรี เขต 1 120 120
100.00  67.สพป.นครราชสีมา เขต 6 181 181
100.00  68.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 262 262
100.00  69.สพป.สิงห์บุรี 97 97
100.00  70.สพป.พัทลุง เขต 2 114 114
100.00  71.สพป.ชลบุรี เขต 2 112 112
100.00  72.สพป.พิษณุโลก เขต 1 114 114
100.00  73.สพป.ราชบุรี เขต 1 173 173
100.00  74.สพป.ขอนแก่น เขต 1 153 153
100.00  75.สพป.นครนายก 131 131
100.00  76.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 184 184
100.00  77.สพป.เพชรบุรี เขต 2 123 123
100.00  78.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 100 100
100.00  79.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 230 230
100.00  80.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 76 76
100.00  81.สพป.ตรัง เขต 2 135 135
100.00  82.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 147 147
100.00  83.สพป.อุดรธานี เขต 1 219 219
100.00  84.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 201 201
100.00  85.สพป.สมุทรสาคร 102 102
100.00  86.สพป.ลพบุรี เขต 2 138 138
100.00  87.สพป.นนทบุรี เขต 1 32 32
100.00  88.สพป.นราธิวาส เขต 3 75 75
100.00  89.สพป.ตราด 106 106
100.00  90.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 111 111
100.00  91.สพป.มหาสารคาม เขต 3 145 145
100.00  92.สพป.นครพนม เขต 1 249 249
100.00  93.สพป.เชียงราย เขต 2 146 146
100.00  94.สพป.พะเยา เขต 2 125 125
100.00  95.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 331 331
100.00  96.สพป.กาญจนบุรี เขต 4 91 91
100.00  97.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 72 72
100.00  98.สพป.ยโสธร เขต 1 187 187
100.00  99.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 133 133
100.00  100.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 162 162
100.00  101.สพป.นนทบุรี เขต 2 63 63
100.00  102.สพป.ชลบุรี เขต 3 81 81
100.00  103.สพป.อุดรธานี เขต 2 194 194
100.00  104.สพป.เชียงราย เขต 1 104 104
100.00  105.สพป.ระยอง เขต 2 87 87
100.00  106.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 239 239
100.00  107.สพป.นครราชสีมา เขต 1 143 143
100.00  108.สพป.ตาก เขต 1 108 108
100.00  109.สพป.กรุงเทพมหานคร 37 37
100.00  110.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 118 118
100.00  111.สพป.เลย เขต 2 157 157
100.00  112.สพป.นครราชสีมา เขต 3 183 183
100.00  113.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 254 254
100.00  114.สพป.จันทบุรี เขต 2 106 106
100.00  115.สพป.นครปฐม เขต 1 121 121
100.00  116.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 103 103
100.00  117.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 132 132
100.00  118.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 192 192
100.00  119.สพป.อุดรธานี เขต 4 143 143
100.00  120.สพป.ลำพูน เขต 1 94 94
100.00  121.สพป.มหาสารคาม เขต 2 221 221
100.00  122.สพป.นครพนม เขต 2 181 181
100.00  123.สพป.อ่างทอง 144 144
100.00  124.สพป.สงขลา เขต 3 193 193
100.00  125.สพป.ปัตตานี เขต 3 67 67
100.00  126.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 165 165
100.00  127.สพป.พิจิตร เขต 1 133 133
100.00  128.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 135 135
100.00  129.สพป.นราธิวาส เขต 2 117 117
100.00  130.สพป.สุรินทร์ เขต 2 218 218
100.00  131.สพป.บึงกาฬ 211 211
100.00  132.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 229 229
100.00  133.สพป.น่าน เขต 2 145 145
100.00  134.สพป.ขอนแก่น เขต 2 208 208
100.00  135.สพป.สระแก้ว เขต 1 145 145
100.00  136.สพป.พิษณุโลก เขต 3 163 163
100.00  137.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 201 201
100.00  138.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 119 119
100.00  139.สพป.เลย เขต 1 142 142
100.00  140.สพป.สุโขทัย เขต 1 124 124
100.00  141.สพป.ระยอง เขต 1 114 114
100.00  142.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 86 86
100.00  143.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 171 171
100.00  144.สพป.นครราชสีมา เขต 5 213 213
100.00  145.สพป.นราธิวาส เขต 1 148 148
100.00  146.สพป.สงขลา เขต 2 126 126
100.00  147.สพป.ขอนแก่น เขต 5 255 255
100.00  148.สพป.จันทบุรี เขต 1 82 82
100.00  149.สพป.ปทุมธานี เขต 1 102 102
100.00  150.สพป.อุทัยธานี เขต 1 83 83
100.00  151.สพป.แพร่ เขต 2 122 122
100.00  152.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 189 189
100.00  153.สพป.ลำพูน เขต 2 81 81
100.00  154.สพป.นครราชสีมา เขต 7 225 225
100.00  155.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 139 139
100.00  156.สพป.อุทัยธานี เขต 2 125 125
100.00  157.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 180 180
100.00  158.สพป.สมุทรสงคราม 69 69
100.00  159.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 80 80
100.00  160.สพป.นครปฐม เขต 2 118 118
100.00  161.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 258 258
100.00  162.สพป.ลำปาง เขต 3 93 93
100.00  163.สพป.นครราชสีมา เขต 4 179 179
100.00  164.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 145 145
100.00  165.สพป.สุรินทร์ เขต 3 233 233
100.00  166.สพป.ปทุมธานี เขต 2 67 67
100.00  167.สพป.ปัตตานี เขต 2 115 115
100.00  168.สพป.สุรินทร์ เขต 1 292 292
100.00  169.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 189 189
100.00  170.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 71 71
100.00  171.สพป.พัทลุง เขต 1 116 116
100.00  172.สพป.ขอนแก่น เขต 3 179 179
100.00  173.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 143 143
100.00  174.สพป.สกลนคร เขต 1 175 175
100.00  175.สพป.ตาก เขต 2 121 121
100.00  176.สพป.หนองคาย เขต 2 105 105
100.00  177.สพป.พังงา 136 136
100.00  178.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 180 180
100.00  179.สพป.ชุมพร เขต 2 119 119
100.00  180.สพป.อำนาจเจริญ 252 252
100.00  181.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 99 99
100.00  182.สพป.อุดรธานี เขต 3 203 203
100.00  183.สพป.สระบุรี เขต 2 135 135

 

จำนวนโรงเรียน   26,970
รายงานแล้ว   26,970
ยังไม่รายงาน   0


Powered By www.thaieducation.net