โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ 2561 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
โรงเรียน
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ชนิดของนม
U.H.T. พาสเจอไรส์
เทอร์โมมิเตอร์
มี ไม่มี
ได้รับนม
ครบ ไม่ครบ
หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
มี ไม่มี
ดูรายงาน
 1.ชุมชนบ้านบางโหนด
-
 เทศบาลตำบลขนอม
-
-
-
-
 2.ชุมชนวัดทอนหงส์
-
 เทศบาลตำบลทอนหงส์
-
-
-
-
 3.ชุมชนวัดบางคู
- -
 
- -
- -
- -
- -
 4.ชุมชนวัดปัณณาราม
-
 ทุ่งปรัง
-
-
-
-
 5.ชุมชนวัดสระแก้ว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
-
-
-
-
 6.ชุมชนวัดอินทคีรี
-
 อบต.บ้านเกาะ
-
-
-
-
 7.ชุมชนวัดเทพราช
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
-
-
-
-
 8.ชุมชนใหม่
-
 ไทยบุรี
-
-
-
-
 9.ท่าศาลา
-
 เทศบาลตำบลท่าศาลา
-
-
-
-
 10.บ้านขุนทะเล
-
 อบต.กะหรอ
-
-
-
-
 11.บ้านคลองตีนเป็ด
-
 เทศบาลทุ่งใส
-
-
-
-
 12.บ้านคลองวัง
-
 อบต.ควนทอง
-
-
-
-
 13.บ้านคลองเหลง
-
 
-
-
-
-
 14.บ้านคลองแคว
-
 เทศบาลตำบลพรหมคีรี
-
-
-
-
 15.บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
-
 อบต.ควนทอง
-
-
-
-
 16.บ้านฉาง
-
 
-
-
-
-
 17.บ้านช่องเขาหมาก
-
 สี่ขีด
-
-
-
-
 18.บ้านชุมขลิง
-
 ทอนหงส์
-
-
-
-
 19.บ้านต้นจันทน์
-
 ทุ่งปรัง
-
-
-
-
 20.บ้านท่าจันทน์
-
 ตำบลท้องเนียน
-
-
-
-
 21.บ้านท่าน้อย
- -
 
- -
- -
- -
- -
 22.บ้านท่าม่วง
-
 เทศบาลท้องเนียน
-
-
-
-
 23.บ้านท่าสูง
-
 อบต.ท่าศาลา
-
-
-
-
 24.บ้านทุ่งขันหมาก
-
 เขาน้อย
-
-
-
-
 25.บ้านทุ่งครั้ง
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
-
-
-
-
 26.บ้านทุ่งชน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน
-
-
-
-
 27.บ้านทุ่งหัวนา
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด
-
-
-
-
 28.บ้านทุ่งเกราะ
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
-
-
-
-
 29.บ้านนบ
-
 กรุงชิง
-
-
-
-
 30.บ้านน้ำขาว
-
 
-
-
-
-
 31.บ้านน้ำฉา
-
 
-
-
-
-
 32.บ้านน้ำร้อน
-
 
-
-
-
-
 33.บ้านบ่อกรูด
-
 
-
-
-
-
 34.บ้านบางฉาง
-
 เทศบาลตำบลสิชล
-
-
-
-
 35.บ้านประชาอารี
-
 
-
-
-
-
 36.บ้านปราบราษฏร์อุทิศ
-
 สี่ขีด
-
-
-
-
 37.บ้านปลายทอน
-
 
-
-
-
-
 38.บ้านปากดวด
-
 
-
-
-
-
 39.บ้านปากลง
-
 อบต.กรุงชิง
-
-
-
-
 40.บ้านปากเจา
-
 อบต.ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 41.บ้านพังปริง
-
 อบต.กลาย
-
-
-
-
 42.บ้านพังหรัน
-
 นบพิตำ
-
-
-
-
 43.บ้านพิตำ
-
 อบต.กรุงชิง
-
-
-
-
 44.บ้านวังลุง
-
 
-
-
-
-
 45.บ้านวัดใน
-
 อ่าวขนอม
-
-
-
-
 46.บ้านสระบัว
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
-
-
-
-
 47.บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92
- -
 
- -
- -
- -
- -
 48.บ้านสะพานหัน
-
 อบต.ไทยบุรี
-
-
-
-
 49.บ้านสำนักม่วง
-
 อบต.ท่าขึ้น
-
-
-
-
 50.บ้านสุวรรณเขต
-
 
-
-
-
-
 51.บ้านหนองหว้า
-
 ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 52.บ้านหนับเภา
-
 สระแก้ว
-
-
-
-
 53.บ้านหน้าเขาวัด
-
 
-
-
-
-
 54.บ้านห้วยทรายทอง
-
 ตำบลทุ่งใส
-
-
-
-
 55.บ้านอินทนิน
-
 สระแก้ว
-
-
-
-
 56.บ้านเขาทราย
-
 
-
-
-
-
 57.บ้านเขาฝ้าย
-
 ตำบลทุ่งใส
-
-
-
-
 58.บ้านเขายวนเฒ่า
-
 เทพราช
-
-
-
-
 59.บ้านเขาหัวช้าง
-
 
-
-
-
-
 60.บ้านเขาใหญ่
-
 
-
-
-
-
 61.บ้านเปร็ต
-
 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
-
-
-
-
 62.บ้านเผียน
-
 เทพราช
-
-
-
-
 63.บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)
-
 
-
-
-
-
 64.บ้านแขวงเภา
-
 
-
-
-
-
 65.บ้านโรงเหล็ก
-
 นบพิตำ
-
-
-
-
 66.บ้านในตูล
-
 เทศบาลตำบลนาเหรง
-
-
-
-
 67.บ้านในถุ้ง
-
 ท่าศาลา
-
-
-
-
 68.บ้านในเขียว 1
-
 
-
-
-
-
 69.บ้านในเขียว 2
-
 
-
-
-
-
 70.บ้านในเพลา
-
 อ่าวขนอม
-
-
-
-
 71.บ้านไสพลู
-
 
-
-
-
-
 72.บ้านไสเหรียง
-
 
-
-
-
-
 73.ปทุมานุกูล
-
 เทศบาลตำบลท่าศาลา
-
-
-
-
 74.ราชประชานุเคราะห์ 8
-
 ท่าศาลา
-
-
-
-
 75.วัดกระดังงา
-
 อ่าวขนอม
-
-
-
-
 76.วัดกลาง
-
 
-
-
-
-
 77.วัดกำแพงถม
-
 นาเรียง
-
-
-
-
 78.วัดขรัวช่วย
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
-
-
-
-
 79.วัดคงคา
-
 อบต.กะหรอ
-
-
-
-
 80.วัดคงคาวดี
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
-
-
-
-
 81.วัดคงคาเลียบ
-
 
-
-
-
-
 82.วัดคีรีวง
-
 ตำบลท้องเนียน
-
-
-
-
 83.วัดจอมทอง
-
 สิชล
-
-
-
-
 84.วัดจันทาราม
-
 ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 85.วัดจันพอ
-
 
-
-
-
-
 86.วัดชนสังขรณพิจิตร
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน
-
-
-
-
 87.วัดชนาราม
-
 ทุ่งปรัง
-
-
-
-
 88.วัดชลธาราม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 89.วัดชัยธารามประดิษฐ์
-
 โมคลาน
-
-
-
-
 90.วัดดอนใคร
-
 กลาย
-
-
-
-
 91.วัดถ้ำเทียนถวาย
-
 ทุ่งปรัง
-
-
-
-
 92.วัดทางขึ้น
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น
-
-
-
-
 93.วัดท้าวโทะ
-
 นาเรียง
-
-
-
-
 94.วัดธารน้ำฉา
-
 
-
-
-
-
 95.วัดนากัน
-
 อบต.นาเรียง อ.พรหมคีรี
-
-
-
-
 96.วัดนากุน
-
 สระแก้ว
-
-
-
-
 97.วัดนาเหรง
-
 ตำบลนาเหรง
-
-
-
-
 98.วัดน้ำตก
-
 สระแก้ว
-
-
-
-
 99.วัดประดู่หอม
- -
 
- -
- -
- -
- -
 100.วัดประทุมทายการาม
-
 ตำบลสิชล
-
-
-
-
 101.วัดปลักปลา
-
 ตลิ่งชัน
-
-
-
-
 102.วัดป่า(ท่าขึ้น)
-
 ท่าขึ้น
-
-
-
-
 103.วัดปากด่าน
-
 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
-
-
-
-
 104.วัดพรหมโลก
-
 เทศบาลตำบลพรหมโลก
-
-
-
-
 105.วัดพระอาสน์
-
 ไทยบุรี
-
-
-
-
 106.วัดพระเลียบ
-
 ท่าขึ้น
-
-
-
-
 107.วัดยางงาม
-
 
-
-
-
-
 108.วัดยางทอง
-
 
-
-
-
-
 109.วัดศิลาชลเขต
-
 
-
-
-
-
 110.วัดสระประดิษฐ์
-
 โพธิ์ทอง
-
-
-
-
 111.วัดสวนศิขรบรรพต
-
 เสาเภา
-
-
-
-
 112.วัดสากเหล็ก
-
 อินคีรี
-
-
-
-
 113.วัดสุชน
-
 ทุ่งใส
-
-
-
-
 114.วัดสุธรรมาราม
-
 
-
-
-
-
 115.วัดสโมสร
-
 หัวตะพาน
-
-
-
-
 116.วัดสโมสรสันนิบาต
-
 อบต.เสาเภา
-
-
-
-
 117.วัดหญ้าปล้อง
-
 
-
-
-
-
 118.วัดหมาย
-
 ท่าขึ้น
-
-
-
-
 119.วัดหลวงครู
-
 อบต.ฯษฌณ๊ญ.
-
-
-
-
 120.วัดเขา (วันครู2501)
-
 
-
-
-
-
 121.วัดเขาขุนพนม
-
 เทศบาลตำบลพรหมโลก
-
-
-
-
 122.วัดเขาน้อย
-
 เขาน้อย
-
-
-
-
 123.วัดเขาปูน
-
 เทศบาลตำบลพรหมโลก
-
-
-
-
 124.วัดเจดีย์หลวง
- -
 
- -
- -
- -
- -
 125.วัดเทวดาราม
-
 อบต.ท่าขึ้น
-
-
-
-
 126.วัดเปียน
-
 อบต.กรุงชิง
-
-
-
-
 127.วัดโคกเหล็ก
-
 
-
-
-
-
 128.วัดโทเอก
-
 
-
-
-
-
 129.วัดโมคลาน
-
 
-
-
-
-
 130.วัดโยธาธรรม
-
 นาเรียง
-
-
-
-
 131.วัดโรงเหล็ก
-
 นบพิตำ
-
-
-
-
 132.วัดใหม่
- -
 
- -
- -
- -
- -
 133.เคียงศิริ
-
 ตำบลนาเหรง
-
-
-
-

Powered By www.thaieducation.net